Що таке новела – визначення

Є розбіжності в тому, що вважати новелою. Є думка, що це просто синонім використовується у нас терміна «розповідь», тобто між цими поняттями можна поставити знак рівності. Однак, більш поширене судження, що все-таки між цими терміна є істотні відмінності.

Новела – це малий епічний жанр з сюжетом (вона, як правило, гостросюжетний), а розповідь – це більш психологічне і рефлексивне (що таке рефлексія) твір, який тяжіє радше до безсюжетні нарису.

Щоб відрізнити новелу від повісті, есе або розповіді, досить знайти в тексті хоча б кілька характерних ознак:

  • Лаконічність, малий обсяг;
  • Проста фабула, яку легко записати одним реченням;
  • Захоплюючий, несподіваним чином що вирішується сюжет;
  • Наявність інтриги;
  • Відсутність психологічних подробиць, авторських ремарок;
  • Яскраві образи, що будять цікавість читача.

Для новели важливий не стільки сам сюжет, скільки імпульс – відправна точка, від якої можна провести промінь в будь-якому, самому несподіваному напрямі.

Посилання на основну публікацію