Що таке монолог і діалог? Наводимо приклади

Будь-яка мова виступає засобом спілкування. Люди розмовляють один з одним, виголошують промови на публіці, телефонують по телефону, але при цьому не завжди замислюються про те, що використовують в цей час монологічне або діалогічна побудова мови.

Подібні форми є найважливішим способом обміну інформацією, вживаються повсюдно і щодня. Давайте розглянемо детально, що таке монолог і діалог.

Що означає слово «монолог»?
Термін «монолог» складається з давньогрецьких слів μόνος і λόγος. Перше перекладається як «один», друге – як «мова», отже, монолог – мова однієї особи. Вперше це поняття з’явилося в давньогрецьких театрах і використовувалося для виступу одного артиста на сцені в супроводі хору.

Тобто спочатку монолог не вживався як засіб спілкування, а в більшій мірі був покликаний виділити одного персонажа на тлі «масовки». У Стародавньому Римі минулого стали застосовувати в якості перерви, який дозволяв трохи відволікти глядачів від основного дії. Цікаво, що найчастіше він представляв собою абстрактну сцену, яка не має нічого спільного з головною темою вистави.

Що таке монолог?
Сучасне значення минулого придбав в кінці XVI століття, коли актори стали адресувати своє звернення безпосередньо до глядача. Таким чином він став виступати свого роду засобом спілкування, що не потребує відгуку від співрозмовників.

Монологи частіше використовуються в драматичних творах і спрямовані на донесення до глядачів (читачів) думки і точки зору персонажа. Вони допомагають краще розкрити характер героя і передати співрозмовнику певну інформацію. Іноді буває так, що виступає звертається немає безпосередньо до слухачів, а як би розмовляє сам з собою – такий монолог називають внутрішнім.

Залежно від мети висловлювання монолог ділиться на кілька видів. Технічний спрямований на донесення до співрозмовника певних відомостей, наприклад інформації про події, які вже відбулися або відбуваються в даний момент.

Ліричний монолог покликаний продемонструвати душевні переживання персонажа, а монолог-роздум включає в себе думки героя і його аргументи «за» і «проти» прийняття будь-яких рішень. Як приклади монологу в літературі можна привести знамениту промову Гамлета «Бути чи не бути …» або роздуми Наташі Ростової в романі «Війна і мир» – «Чому люди не літають так, як птахи?»

Що значить слово «діалог»?
Термін «діалог» теж прийшов до нас з давньогрецької, але, на відміну від монологу, складається тільки з одного слова Διάλογος, що означає «розмова, бесіда».

Автором, який вперше став вживати це поняття, був давньогрецький філософ Платон, котрий використовував його в своїх творах про мистецтво діалектики.

Що розуміють під діалогом?
Діалог – це обмін висловлюваннями між двома співрозмовниками. Він широко використовується як в повсякденному спілкуванні, так і в різних літературних жанрах, в кіно або філософських творах. Найчастіше діалог представляється у вигляді питань і відповідей, тобто одна людина питає, інший відповідає.

Головна його складова – це смислове об’єднання розмови в одне або кілька висловлювань. Прикладів діалогів в літературі досить багато. Найбільш яскраві з них – розмова між Свидригайловим і Раскольниковим в творі «Злочин і кара» або бесіда Князя Мишкіна з Настею Пилипівною в «Ідіоті» Достоєвського.

Відповідно до цілями і завданнями діалоги діляться на інтерв’ю, побутові розмови і ділова розмова. Під інтерв’ю розуміють спілкування людини з представником преси, причому в процесі розмови основна роль належить інтерв’юеру, який послідовно вибудовує драматургію бесіди.

Ділова розмова завжди має певний предмет і відбувається між представниками однієї компанії або бізнес-партнерами. Особливість побутової бесіди – це можливість відхилятися від теми і спілкуватися без будь-яких цілей.

Люди обмінюються репліками незаплановано, без необхідності приймати будь-які рішення, і часто використовують розмовну мову.

Посилання на основну публікацію