Що таке лексичне значення слова?

Лексичне значення слова – це співвідношення звукового оформлення мовної одиниці з явищем дійсності, яке закріплене у свідомості мовця.

Наприклад, людина,

  • вимовляючи слово «ніж», передбачає відповідну назву предмета;
  • кажучи «красивий» має на увазі якість чого-небудь;
  • кажучи «читати» має на увазі назву дію;
  • десять (назва числа);
  • швидко (назва ознаки дії).

Слова з номінативним значенням утворюють вільні словосполучення.

Однозначні і багатозначні слова

Слова можуть бути однозначними або багатозначними. Однозначні слова мають лише одне лексичне значення незалежно від того, в якому контексті вони вживаються. До однозначних слів належать наступні:

  • наукові терміни (наприклад, бинт, гастрит);
  • власні імена (наприклад, Іванов Сергій);
  • нові слова, які ще не настільки широко поширені (наприклад, піцерія, поролон);
  • слова, які мають вузьке предметне значення (наприклад, бінокль, рюкзак).

Багатозначність слів характеризується наявністю кількох значень у кожного слова, в залежності від контексту, в якому воно вживається. Більшість слів в українській мові багатозначні, тобто мають кілька значень. Значення багатозначного слова можна подивитися у тлумачному словнику, воно зазвичай знаходиться на самому першому місці, а за ним слідують похідні значення слова.

Є чимало слів, які раніше були однозначними, а зараз вже стали багатозначними.

Пряме і переносне значення слова

Пряме значення слова має безпосереднє співвідношення з явищами об’єктивної дійсності. В цілому значення слова досить стійке, проте з часом воно все-таки може змінитися. Наприклад, словом «столь» в Стародавній Русі позначали «княжіння, столицю», зараз же це слово асоціюється з «предметом меблів».

Переносне значення характеризується перенесенням назви з одного об’єкта дійсності на інший, при цьому об’єкти мають якусь схожість. В якості прикладу можна розглянути слово «осад» з його прямим значенням «тверді частинки, які знаходяться в рідині і осідають на дні або на стінках посудини після відстоювання», переносне значення цього слова: «важке почуття, яке залишається після якої-небудь негативної події».

Посилання на основну публікацію