Що таке композиція?

Питання про композиції в літературознавстві завжди актуальний, оскільки з плином часу і в результаті зміни основних наукових тенденцій в побудові художнього твору, вчені постійно переосмислюють старі наукові постулати.

Взагалі, робоче визначення поняття «композиція» виглядає приблизно так: побудова літературного твору незалежно від його роду. Композиція може об’єднувати такі складові смислові частини твору, як образи, епізоди, які-небудь деталі.

Що стосується композиції твору, що відноситься до першого роду літератури – епосу, то тут автор, як правило, послідовний у викладі своєї думки, він докладно описує портрети, інтер’єри, природу і т.п. Також він може навмисно сповільнити дію, щоб краще що-небудь описати.

Гра з часом і простором – також характерна риса особливостей композиції. Так, можна побачити в прозовому творі опису з різних часових епох. У романі «батьки і діти» Тургенєва такий прийом змішання описів з 40-х років століття і сучасності письменника призводить до посилення ефекту актуальності всього роману. Адже підкреслені нігілістичні ідеї Базарова виглядали б «блідо», якби не було в романі описів життя Павла Петровича в молодому віці. Тобто, як протиставляються два покоління – молоде і старе, так і протиставляються два тимчасових відрізка.

Композиції можуть побут різними за своєю структурою. Наприклад, у творах ліричних жанрів, таких як, наприклад, «Фауст» І.В. Гете або «Кому на Русі жити добре» Н. А. Некрасова можна побачити такий структурний елемент, як пролог і епілог. Це своєрідні частини, які вводять читача в проблему (пролог) і роблять висновок про поставлену проблему в глобальному сенсі (епілог).

Іноді композиційні елементи композиції навмисно переставляються автором місцями. Так, розглядаючи класичний приклад несхожденія сюжету і фабули в романі М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу», можна сказати, що в силу різних письменницьких принципів викладу або подачі матеріалу автор не може викладати події послідовно.

В інших наукових джерелах зараз особливо активно використовується такий термін, як архітектоніка, який, звичайно, не замінює собою поняття «композиція», але істотно розширює його.

Посилання на основну публікацію