Що таке гумор в літературі?

Гумор – це одне з літературознавчих понять, що у творі означає глузливе ставлення до характерів персонажів і їх побутового життя.

Гумор – це досить необразливий сміх, з’єднаний з жалістю, поблажливий і навіть співчутливий. Можна сказати, що мета гумору в літературі – через сміх показати сльози. Серед найбільш яскравих представників гумористичного напряму виділяються:

  • М. Гоголь;
  • А. Чехов;
  • І. Нечуй-Левицький.

Також існують і інші ступені і форми прояву комічного в літературних творах. Це:

  • сатира;
  • іронія;
  • сарказм.

Сатира показана як різко виражена негативна оцінка вад суспільного значення.

Спостерігається висміювання всього негативного і захист усього позитивного, справді живого.

Іронія являє собою приховану насмішку, в якій знаходиться позитивний протилежний зміст.

Приміром, розумною головою можна назвати осла, як це було зроблено Лисицею В. Крилова. Іронія ґрунтується на відчутті переваги мовця над тим, про що йде мова.

Сарказм – це їдке глузування, що виражає обурення.

Сарказм, має політичний відтінок, може трансформуватися в цілий окремий твір, званий памфлетом.

Посилання на основну публікацію