✅Що таке фабула і чим вона відрізняється від сюжету?

Для того, щоб любити літературу, необов’язково розбиратися у всіх її професійних тонкощах. Більшості читачів непотрібно зубрити напам’ять складну і різноманітну літературну термінологію, отримувати задоволення від читання можна і без неї.

Але мати уявлення про самих елементарних літературних поняттях повинен кожен читач, якщо, звичайно, він хоче називатися культурною людиною. Одним з слів, які практично кожен чув неодноразово, але далеко не кожен розуміє правильно, є слово «фабула».

Що означає слово «фабула»?

Це мелодійне слово має схоже звучання і написання в англійській, французькій, німецькій і деяких інших мовах. Спочатку воно переводилося як «байка, казка», але з часом його значення змінилося: в наші дні під фабулою прийнято розуміти основу, на якій будується будь-яке оповідання.

Фабула – це той ланцюжок подій і фактів (реальних чи вигаданих), які роблять дане оповідання можливим.

Що таке фабула в літературі?

У літературі фабулою називають сукупність подій, дій і обставин, описаних у художньому творі: легендою, притчі, байки, розповіді, повісті, романі, поемі або інший літературній формі.

Фабула становить фактичну основу твору, вона є тією центральною віссю, навколо якої будується оповідання. Слід зауважити, що в літературі існують різні визначення цього терміна, різницю між ними ми розглянемо нижче.

Приклади використання фабули

Талановитий автор здатний перетворити вдалу фабулу в геніальний твір мистецтва. Так, наприклад, достеменно історія дворянина Островського, розказана О. С. Пушкіну його другом П. В. Нащокіним, стала тією фабулою, яка послужила основою для повісті «Дубровський». Реальні прототипи давно забуті, а про героїв повісті досі пишуться шкільні твори.

✅Що таке фабула і чим вона відрізняється від сюжету

Знаменитому гоголівського «Ревізора» передував ряд творів зі схожою інтригою, іншими словами, фабула була вже не нова. Анекдотична історія про дрібного чиновника, волею випадку прийнятого за поважну особу, була розказана вже не раз до цього. Але М. В. Гоголю вдалося перетворити цю історію в справжній шедевр, який має гостру соціальну трактування і поповнив собою скарбницю світової літератури.

На цьому прикладі ми бачимо, що одна і та ж фабула може використовуватися для створення безлічі оригінальних художніх творів.

Чим фабула відрізняється від сюжету?

Існує кілька точок зору на відмінності між фабулою і сюжетом. У сучасній російській літературній критиці під фабулою прийнято розуміти основний художній зміст і головний конфлікт твору, а терміном «сюжет» позначається конкретна послідовність описуваних у творі подій.

Згідно з такою термінології, коли теледиктор викладає короткий зміст попередніх серій фільму, він знайомить глядача саме з фабулою, а щоб отримати уявлення про сюжет, потрібно особисто подивитися ці серії.

Тлумачний словник Ушакова трактує ці терміни зовсім інакше: фабулу він визначає як «зміст подій, зображуваних в літературному творі, в їх послідовної зв’язку», а сюжет – як «сукупність дій, подій, в яких розкривається основний зміст художнього твору».

За Ушаковим, фабула містить в собі опис подій в їх суворої часовій послідовності, а при побудові сюжету автор може розташувати ці події в тому порядку, який відповідає його художнім задумом.

Як видно з наведеного вище порівняння, визначення розглянутих нами термінів можуть бути досить суперечливими. Важливо зрозуміти, що ці два слова можуть позначати два істотно відрізняються один від одного поняття: саму історію, яку розповідає автор, і той спосіб, яким він це робить.

Тому завжди важливо уточнювати, про який саме з цих понять йдеться в кожному конкретному випадку. Деякі використовують слова «фабула» і «сюжет» як синоніми, інші готові до хрипоти сперечатися про їх реальні і єдино вірних значеннях.

Слід зауважити, що сюжет і фабула не є в цьому сенсі винятком, багато інших гуманітарні терміни теж є досить спірними і можуть стати причиною різночитань.

Посилання на основну публікацію