Що таке епос?

Епос – це один із трьох літературних родів, оповідний рід. Серед жанрових різновидів епосу виділяються: казка, роман, повість, оповідання, новела, нарис і т. д. Епос як літературний рід відтворює зовнішню по відношенню до автора твору об’єктивну дійсність в її об’єктивній сутності. В епосі використовуються різноманітні способи викладу, серед них оповідання, опис, авторські відступи, діалог, монолог. Епічні жанри з часом стають все досконалішою. Ми спостерігаємо розвиток прийомів композиції, засобів зображення людини, а також обставин його побуту і життя в цілому, досягнення багатосторонньої зображення картини світу, суспільства.

 

Художній текст нагадує якийсь сплав, що складається з оповідної мови і висловлювань персонажів. Все розказане доноситься до читача через розповідь. Як правило, епос не має обмежень в обсязі тексту. До епосу також належать романи-епопеї. Серед епічних творів можна виділити, наприклад, роман Оноремпа де Бальзака «Батько Горіо» або роман-епопею Льва Толстого «Війна і мир».

 

Існує героїчний епос, представлений ще давньогрецькими поемами «Іліада» та «Одіссея» Гомера. У стародавньому епосі були присутні розмежування образу автора і образів героїв, створених ним. Приклади середньовічного епосу – ісландська «Старша Едда», англосаксонський «Беовульф», німецька «Пісня про Нібелунгів».

 

В літературі 19-20 ст. голос автора вже не домінує: у епічних творах цих століть ми спостерігаємо внутрішню діалогічність, багатоголосся мови (поліфонізм в романах Достоєвського).

Посилання на основну публікацію