Що таке Архітектоніка?

Архітектоніка – це більш загальне поняття і застосовується для оцінки і розшифровки цілого через аналіз його складових частин. Архітектоніку, як оновлений тип характеристики композиційної структури, побачили в творах зарубіжної літератури.

Наприклад, А. Камю в романі «Чума» навмисно змішує воєдино такі типи аналізу:

  • форму організації оповіді,
  • прийоми створення образів,
  • особливості побудови сюжету,
  • художній простір і час,
  • композиційні прийоми.

Тобто архітектоніка розглядає всі в сукупності. Кожен з наведених прикладів структурної організації має взаємопроникливий характер. Таким чином, аналіз архітектоніки дає великі переваги для аналізу всієї структури художнього твору.

Посилання на основну публікацію