Що таке абзац в тексті?

Ще з початкової школи дітей вчать писати з «червоного рядка», тобто робити відступ у письмовому тексті.

Абзац у тексті – це ряд речень, що містять закінчену думку.

Простіше кажучи, абзац – це частина тексту між двома відступами або червоними рядками. Абзац дозволяє легко сприймати і читати текст, якщо б всі пропозиції перебували в одній купі, то сенс тексту здавався б більш розмитим і сприймався б набагато важче. Абзац завжди складається з групи логічно пов’язаних між собою речень.

У літературі за рахунок коротких і довгих абзаців створюється особливий ритм творів. Короткі «рубані» абзаци дозволяють читачеві відчути динаміку оповіді, а довгі найчастіше зустрічаються в описах і нерідкі в ліричних творах.

Приміром, у поезії Олександра Білого ми можемо спостерігати, як в окремі абзаци виділяються цілі частини фрази, завдяки чому твір набуває особливий досить пізнаваний ритм. Через присутніть в творі надто довгих абзаців читачеві може набриднути процес читання і стомити, занадто короткі абзаци також далеко не завжди ідеальні – вони можуть відволікати увагу від змісту твору.

На листі абзаци прийнято виділяти новим рядком і писати з нового рядка, тобто відступ потрібно зробити не тільки між кінцем одного і початком наступного абзацу, але і відступити від краю на певну відстань.

Посилання на основну публікацію