Роль історико-літературних і реальних коментарів в романі «Дванадцять стільців»

Гранично простий контекст роману «Дванадцять стільців» стає доступнішим за рахунок великого коментаря, супроводжуючого художній текст. Дослідники безсмертної книги Ільфа і Петрова супроводжували виноскою будь-яке «темне місце», демонструючи свої поглиблені знання російської та зарубіжної культури і історії.

Список коментарів відкривається поясненням місця, в якому розгортаються події. Місто N – не відкриття співавторів, а традиція, запозичена з російської літератури золотого століття.

У розділі «Муза далеких мандрівок» фраза «жила-була Росія, велика держава» є алюзією на п’єсу Михайла Булгакова «Дні Турбіних», яка корінням сягає в раннє вірш Сергія Бехтеева «Росія». Завдяки подібним коментарям читач може простежити традицію використання образу Росії.

Розшифровка абревіатури АХРР дозволяє зрозуміти читачеві, що під час обмірковування Бендером своєї кар’єри його надихнуло огляд виставки Асоціації художників революційної Росії. В даному випадку Ільф і Петров висловлюють своє іронічне ставлення до естетичної програмі АХРР.

В одному зі своїх діалогів з Іполитом Вороб’яніновим Остап Бендер посилається на думку якогось Енді Таккера. Читач, що не знайомий з даним персонажем, з коментаря дізнається про те, що образ Таккера присутній в оповіданнях О. Генрі про благородного шахрая. Так, Ільф і Петров ще раз натякають на рід діяльності великого комбінатора.

У коментарях дано пояснення деяких слів і словосполучень, таких як вежеталем, ондулясіон, алізарин, плаття «шантеклер», капор, клоповар, що дозволяє читачеві уявити ці предмети і зануритися в атмосферу двадцятих років минулого століття.

В цілому в романі налічується понад п’ятсот коментарів, складених настільки ретельно, що читач не стикається з труднощами в розумінні змісту.

Посилання на основну публікацію