Роль дворян за поданням Гоголя

Особливу увагу приділив Гоголь в «Вибраних місцях» поміщику-дворянину. Дворянин, за його поданням, – маленький государ у своєму маєтку: він перед Богом відповідає за своїх кріпаків, тому письменник називає «святий» роботу в селі розумного, доброчесного поміщика. Не звільнення селян потрібно мужикам, пише Гоголь, що не школи і не книги, а розумне руководительство і релігійне виховання. Праця землероба і дворянина-поміщика, що живе невідлучно в селі, – основа процвітання батьківщини.

Це тяжіння до «землі», обожнювання праці, особливо фізичного (Гоголь навіть рекомендує поміщику косити разом із селянами) знову зближує його з Л. Толстим.

Посилання на основну публікацію