Реалізм в західній літературі 20 століття

Реалістична література XX століття досліджує зв’язки між мистецтвом і мораллю, наполягає на тому, що в основі твору має бути моральний зміст, саме в ньому полягають моральні цілі і функції літератури.

В житті, доводять своїми творами Джон Голсуорсі (1867-1933), Теодор Драйзер (1871 – 1945), Ернест Хемінгуей (1899-1961), Томас Манн (1875-1955), моральне і прекрасне знаходяться в неосяжному розмаїтті зв’язків, комбінацій і взаємодій , і саме цей синтез є основою їх нерозривності в літературі. Але звідси не випливає, що завдання мистецтва і художника в тому тільки й полягає, щоб показати або зробити видимими для всіх ці зв’язки, цю гармонію або протиріччя морального і прекрасного в житті. Завдання літератури, стверджують письменники, набагато глибше і складніше за своїм характером. Художні твори покликані досліджувати і осмислювати різноманіття конкретних проявів людини в умовах відповідної епохи і втілювати в художніх образах.

Письменники-реалісти розмірковують над вчинками своїх героїв, засуджують їх або виправдовують, читач переживає разом з ними, захоплюється ними або обурюється, страждає, хвилюється – бере участь в тому, що відбувається в художньому творі.

Питання про моральних координатах людського існування набуває надзвичайно важливого значення в реалістичній літературі. Художній образ в реалістичній літературі вбирає пізнання соціальних відносин і їх оцінку: це складне єдність реальних чуттєвих вражень і уяви, розуму та інтуїції, свідомого і несвідомого, об’єднання цивільної біографії письменників і їх громадської позиції; і саме тому, що художній образ є результатом чуттєво-інтелектуальної діяльності художника, він призводить і рух ті ж духовні сили і в читача.

У літературі XX століття поглиблюються і удосконалюються принципи реалістичного мистецтва, що вимагає зображення людини в його нескінченно складних і безупинно мінливих зв’язках з суспільством.

Реалістична література досліджує політичні, ідеологічні, моральні проблеми, не заперечує художнього експерименту, створює багатозначні і поліфонічні образи, активно задіює інтелектуально-емоційні художні рішення, пов’язані з розширенням можливостей художнього відображення і моделювання дійсності.

Феномен людини і форми його художнього втілення досліджуються літературою XX століття з різних точок зору. Традиційні методи співіснують з новаторськими. І перші і другі показують свою правомірність і потенціал.

Що ж стосується суті і цінності результатів, досягнутих в процесі осягнення і художнього пізнання світу, вони є одним із способів, за допомогою яких література XX століття пізнає феномен людини. Реалістичне мистецтво, модерністські напрями та стилі прагнуть вивчити з різних сторін, за допомогою різних підходів складну природу співвідношення мистецтва і людини.

Жодне з літературних напрямів не може претендувати на вичерпну характеристику феномена людини. У сукупності вони створюють цілісну картину суперечливою художньої практики XX століття, дозволяють глибше осмислити духовний світ людини, філософію вчинку, взаємозв’язок суб’єктивного і соціального, поглиблюють художньо-естетичне пізнання життя і самопізнання людини.

Реалістичні і модерністські стилі і напрямки дозволяють з несподіваного боку розкрити дійсність XX століття, взяту в її неосяжної складності і багатогранності.

Посилання на основну публікацію