Реалізм і модернізм

Реалізм – це правдиве відображення дійсності.

Принципи реалізму:

об’єктивне відображення сторін життя в поєднанні з авторським ідеалом
відтворення типових характерів у типових обставинах
життєва достовірність зображення з використанням умовних форм художньої фантазії (міфу, символу) гротеску.

Реалізм перейняв від романтизму критику буржуазного світопорядку, творчо її розвинув, значно поглибив, тому в подальшому термін доповнився істотним «уточненням»: Максим Горький визначив новий напрямок як «критичний реалізм».

Модернізм

Загальносвітова криза буржуазної культури, що сформувався на переході від XIX століття до століття XX, викликав до життя новий художній напрям, який отримав назву «модернізм». Нове протягом проголосило повний розрив з реалістичними традиціями в творчості.

Якщо в європейському модернізмі проявили себе близько десятка новостворених напрямків, то український варіант нової літературної течії складається всього з «трьох китів»:

  • символізму
  • акмеізму
  • футуризму

Кожне з перерахованих течій шукає такий шлях в мистецтві, який допоможе відірватися від буденного, нудною дійсності, і відкрити перед людиною новий, ідеальний світ.

Посилання на основну публікацію