Проблематика роману “Війна і мир” — коротко

Проблематика – життя і смерть, особистість і суспільство, правда і брехня, щастя і нещастя, війна і мир.

Автор показує численні сфери буття людини:

  • Світ окремої особистості;
  • Світ сім’ї;
  • Світ становий;
  • Світ нації;
  • Світ, загальний для всіх, хто живе на землі;
  • Світ природи, що живе по самостійним законам.

Пошук сенсу людського життя для героїв роману полягає в розумінні зв’язків між усіма людьми, в кінцевому рахунку вони розуміють, що люди неодмінно повинні об’єднатися духовно. Саме в Вітчизняній війні 1812 року було досягнуто ідеальне духовну єдність нації.

Посилання на основну публікацію