1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Література
 3. PR в міжнародному маркетингу

PR в міжнародному маркетингу

Сутність і особливості PR в міжнародному маркетингу

PR або паблік рилейшнз виступає в якості самостійної функції маркетингу, що дозволяє встановлювати і підтримувати комунікації між компанією і її зовнішніми стейкхолдерами, переважно – громадськістю.

Інакше PR називають зв’язками з громадськістю. Їх основною метою вважається формування гармонійних і взаємовигідних відносин з громадськістю.

В умовах міжнародного маркетингу зв’язку з громадськістю являють собою особливу технологію створення і впровадження певного образу компанії. У загальному значенні під ними слід розуміти процес управління громадською думкою, а також вибудовування взаємин з громадськістю.

Будучи складовою частиною системи міжнародних комунікацій в маркетингу, PR завжди орієнтовані на довгострокову перспективу. За великим рахунком вони спрямовані на те, щоб сформувати у потенційних клієнтів і партнерів стійкий позитивний імідж компанії, її продукції або бренду. Вважається, що зв’язки з громадськістю на відміну від звичайної реклами з більшою довірою сприймаються громадськістю.

Основними цілями розробки та реалізації PR-програм в міжнародному маркетингу вважаються:

 • встановлення контактів із зовнішніми стейкхолдерами;
 • формування та підтримку позитивного іміджу компанії;
 • інформаційне забезпечення діяльності організації на зовнішніх ринках;
 • позиціонування фірми як бізнес-суб’єкта, що поважає місцеві звичаї і традиції;
 • формування основи для проведення міжнародної рекламної компанії;
 • навчання зарубіжних дистриб’юторів тощо.

Так чи інакше, в сучасному світі використання PR-технологій є невід’ємним елементом міжнародної маркетингової діяльності. При цьому чим більше розміри бізнесу, тим вище увагу до PR-діяльності міжнародної компанії

Методологія PR в міжнародному маркетингу

У сфері міжнародного маркетингу зв’язку з громадськістю реалізуються за допомогою певних методик та інструментів. 

Одним з найбільш поширених PR-методів, використовуваних в міжнародному маркетингу, вважається використання зарубіжних структур. Як показує практика, більшість комунікаційних проблем, пов’язаних із зарубіжними ринками збуту, підлягає вирішенню за допомогою використання послуг, що надаються закордонними PR-агентствами і спеціалізованими компаніями.

Другим не менш популярним методом PR-комунікацій в міжнародному маркетингу вважається публікація інформації в іноземних медіа. Будь-яка PR-компанія, орієнтована на міжнародні ринки збуту, передбачає необхідність ретельного вивчення, аналізу та розуміння іноземних медіа-джерел інформації, які за своєю структурою нерідко відрізняються від тих, що функціонують на території країни базування бізнесу.

Найбільш широко поширеною загальносвітової формою PR-публікацій вважається розповсюдження прес-релізів. Під прес-релізом в загальному сенсі розуміється якесь інформаційне повідомлення, призначене для преси і містить в собі будь-яку новину про компанії або публічне повідомлення від її імені.

Ще одним інструментом PR-технологій в міжнародному маркетингу виступає публікація спеціалізованих видань, призначених спеціально для зарубіжних читачів. Так, наприклад, компанія-експортер продукції на світові ринки збуту може випускати свій власний журнал. Як показує практика, подібні видання в багатьох регіонах, особливо тих, де медіа-ринок не перенасичений, користуються досить високою популярністю і вкрай позитивно сприймаються цільовою аудиторією. Використовуючи подібний інструмент в якості методу побудови зв’язків з громадськістю на зовнішніх ринках, особлива увага крім оформлення та змісту видань слід приділяти лінгвістичним аспектам їх наповнення.

Нарешті, четвертим базовим методом PR в міжнародному маркетингу виступає створення і поширення документальних фільмів та відеороликів. Використовуючи цей інструмент як засіб комунікації слід враховувати менталітет зарубіжної аудиторії і особливості її сприйняття інформації. Найбільшу ефективність даний метод демонструє в таких ситуаціях, як:

 • презентаційна демонстрація нового продукту або новостворюваного відділення фірми;
 • знайомство з компанією на міжнародних виставках;
 • розсилка відео-повідомлень іноземним агентствам і представництвам іноземних компаній і т.п.

Відповідно до думки більшості маркетологів, оптимальна тривалість відеофрагментів не повинна перевищувати 10-15 хвилин.

Так чи інакше, вибір тих чи інших методів організації PR-технологій визначається такими параметрами, як цілі і завдання міжнародної маркетингової діяльності фірми, особливості регіональної громадськості – одержувачів інформації, а також фінансовими можливостями фірми.

Форми організації PR в міжнародному маркетингу

У сфері міжнародного маркетингу зв’язку з громадськістю або PR мають дві базові форми подання:

 • PR-супровід;
 • PR-просування.

PR-супровід пов’язано з новинним висвітленням в різних засобах масової інформації різних видів просування, використовуваних фірма не зовнішніх ринках. Зокрема, мова йде про такі засоби просування, як прес-конференція, презентація, ювілей, свято тощо.

PR-просування передбачає створення особливого роду подій, які на увазі свого характеру / змісту самі по собі можуть бути цікаві засобам масової інформації. При цьому для цільових аудиторій їх просуває характер може бути далеко не завжди очевидний.

Незалежно від форми побудови PR-компанії, слід пам’ятати, що кожна країна представляє собою окремий самобутній ринок, який має свою специфіку і вимагає особливого підходу.

ПОДІЛИТИСЯ: