Поезія і проза

Поезія і проза – два основних типи організації художнього мовлення. Кожен літературний твір написано або в поетичній, або в прозовій формі.

Поезією називають ритмічно впорядковану мова. Поезія відрізняється від прози привнесенням в мова додаткової міри (вимірювання), не визначеною потребами повсякденної мови.

Вважається, що поезія виникла раніше прози: в дописемного період твори зберігалися в народній пам’яті і передавалися з вуст у вуста. Щоб тексти легко запам’ятовувалися, їм надавали віршовану, тобто ритмічно впорядковану форму. При цьому помилково вважати, що рима є обов’язковою ознакою поезії. Вірші можуть бути як римованими, так і неримованими. Поетична мова відрізняється тим, що записується віршами – ритмічно впорядкованими рядками.

На відміну від поезії, проза – це усна або письмова мова без поділу на сумірні відрізки; на противагу поезії її ритм спирається на приблизну співвіднесеність синтаксичних конструкцій.
Окремий рядок віршованого тексту, організована за певним ритмічному зразком, називається віршем (некоректно «віршем» називати вірш).

Посилання на основну публікацію