✅Поетичний образ: визначення, особливості

Поетичний образ – вербальна форма, в якій поет (ширше – художник) втілив сприйняті їм події, об’єкти, процеси, явища потоку життя, значимі для його свідомості.

Поетичний образ:

 • розкриває суть описуваного, закріплюючи його в деякій словесної «картинці», яка має здатність до візуалізації при сприйнятті;
 • фіксує емоційний, чуттєвий та інтелектуальний вигляд значущих для автора подій реального чи уявного світу.

Під «словесною картинкою» слід розуміти не статичне одиночне «зображення», але «кадр» в низці подібних «кадрів» (візуалізація «побаченого» автором у формі поетичного образу не тотожна прийомам візуальної поезії як мистецтва). Реалія, нехай і впізнавана не без зусиль, ніколи не зникає в поетичному образі остаточно.

Він пов’язаний і з дійсністю, і з авторською свідомістю, служить одним із засобів пізнання і в певному сенсі подібний до

 • моделі як зразком, представнику, що відображає структуру під позахудожніх галузях пізнання;
 • поняття як словесне подання про явище.

Він виникає у вірші як ідеальному дискурсі завдяки з’єднанню значень окремих поетичних слів в словосполученнях і більших синтаксичних одиницях. Розташування поетичних слів в мовному потоці має характер інваріанта, їх зміна веде до руйнування поетичного образу.

Колосальний вплив на вітчизняну та світову теорію поетичного образу зробило вчення О. Потебні, для якого образ є внутрішня форма (слова, поєднання слів, художнього твору в цілому).

Основні його характеристики такі:

 • поетичний образ є естетичний феномен, що збуджує чуттєве сприйняття;
 • він конкретний, пластичний, оскільки, хоч би як скрупульозно відтворював би автор своє умогляд в тексті, читач все одно здатний домислити, «добудувати» зображення, виходячи з власного досвіду;
 • він є посередник між:
 1. зовнішніми явищами, однаково сторонніми і автору-людині, і читачеві,
 2. їх проекцією на творчу свідомість,
 3. сприймає свідомістю і
 4. тим мислимим самим автором об’єктом перетворення, який потребує предметної розшифровки (образ свободи, образ моря, образ жінки та інші);
 • поетичний образ є спосіб втілення предметно-понятійного світу автора. Він містить предметну і мислиму (уявну) реальність. Наявність обох компонентів і спосіб їх з’єднання визначають структуру поетичного образу.

Вже на початку XX ст. був ясний один зі шляхів розвитку «потворного» поетичного мистецтва – «абстрактність» (В. Я. Брюсов), найближче до якої виявився постмодернізм. У XIX столітті протиставлялися «поезія почуття» і «поезія думки»; XX століття закінчилося на переважання другої тенденції, формально що виразилася, зокрема, у відмові поетів від побудови образотворчих рядів.

Посилання на основну публікацію