Плач – жанр фольклору і літератури

Плач – жанр фольклору і літератури. Його темою є смерть близької людини (надгробний плач), будь-який сумна подія (в тому числі і загальнонародне) драматична зміна життєвих обставин (весільні плачі в фольклорі, солдатські плачі, плачі-проводи в солдати). Плач – спогад. З цим жанром тісно пов’язаний віршований жанр елегії. Рідше плач зустрічається в релігійній поезії, в тому числі в російських духовних віршах. За цим жанром не закріплено будь-якої певної віршованій форми.

Плач присутній у всіх без винятку культурах з глибокої давнини до наших днів. У ряді випадків в літературі він будується на повторі одних і тих же слів за аналогією з фольклорним плачем, в російській традиції також носить назву «голосіння» (причетом). Існують також плачі-оповещанія.

Є точка зору, згідно з якою «Слово о полку Ігоревім» (XII ст.) Є «чоловічим плачем» по Ігореве військо: це синкретичний жанр «плачу-слави», який трансформувався в фольклорну «героїчну пісню» і літературну «героїчну поему». У цьому сенсі надгробна пісня – специфічно «жіночий» вид плачу. «Жінки оплакують всякого небіжчика або покійницю. Чоловіки – тільки чоловіків, полеглих в бою або при особливо трагічних обставинах. Голосіння чоловічого циклу характерні наявністю в них героїко-епічних елементів; в них йдеться про чоловічої доблесті покійного, про вирішальні битви і битвах … »(Руденко М. Б. Курдська обрядова поезія. Похоронні голосіння. М., 1982. С. 12).

У ряді національних культур цікавий для нас жанр займає одне з фіксованих місць в жанровій ієрархії. Так, у французькій куртуазної поезії плач співіснує з канцоні (піснею), альбом (ранкової піснею), тенцоной (суперечкою), Пасторела (то ж, що пізніша пастораль), баладою (в рамках зазначеної культури – танцювальної піснею), сірвентес (строфической піснею, присвяченою політичним і громадським темам). Мабуть, літературний сірвентес найтіснішим чином пов’язаний з фольклорними «чоловічими плачами» і є однією з перших спроб поєднати фольклорну основу з вимогами літературного твору.

Цікаві випадки плачу зустрічаються в поезії А. А. Ахматової. Контамінація елементів «чоловічого» і «жіночого» плачу лежить в жанрової основі поеми «Requiem», причому діалог обох почав присутній в сусідніх строфах, утворюючи архітектоніку поеми.

Посилання на основну публікацію