Пейзаж

Пейзаж (від фр. Pausage – країна, місцевість) – це один із змістовних і композиційних елементів літературного твору, який виконує багато функцій залежно від стилю автора, літературного напряму (течії), з яким він пов’язаний, методу письменника, а також від роду і жанру твору.
Наприклад, романтичний пейзаж має свої особливості: служить одним із засобів створення незвичайного, іноді фантастичного світу, який протиставляється реальної дійсності, причому велика кількість фарб робить пейзаж емоційним (звідси винятковість його деталей і образів, часто вигаданих художником). Такий пейзаж зазвичай відповідає натурі романтичного героя – страждає, меланхолійно-мрійливого або неспокійного, бунтующего, що бореться; він відображає одну з центральних тем романтизму – розлад між мрією і самим життям, символізує душевні потрясіння, відтіняє настрій персонажів. Так, герой поеми М.Ю. Лермонтова “Мцирі” біжить з монастиря під час грози, і це свідчення його високих волелюбних устремлінь. Яскрава, екзотична природа Кавказу відповідає внутрішньому світу героя. Його душа так само неприборканість і вільна, як буря. Гроза в романтичному творі, розбурхана стихія – символ свободи. Для Мцирі втечу – позбавлення від полону, початок здійснення його задумів. Герой здатний тонко відчувати, розуміти, любити природу, і любов ця органічно поєднується з його любов’ю до Батьківщини і свободи. Не страх і смиренність, а сміливість духу і хоробрість, що не похмурі стіни монастиря, а прекрасний, величний світ, не спокій і самозречення, а тривога і битви – ось сенс людського існування, вище щастя, яке знаходить герой у спілкуванні з природою, злившись із ній, ставши її часткою.
Стихія горьковского Сокола – небо, його ідеал – бачити “ту далечінь, що вічно пестить очі мрією про щастя”. Небо, повне світла, безмежне і прекрасне, – символ вільного життя, боротьби. Життєвий ідеал Ужа іншою: міщанське благополуччя, спокій, похмуре, задушливе ущелину, де темно, “тепло і сиро”.
Романтично пофарбованим може бути пейзаж і в реалістичному творі. Наприклад, опис саду Плюшкіна дано у піднесеному, романтичному стилі. Дика краса старого, але мальовничого саду, в якому прихована своєрідна принадність, контрастує з життям поміщика, мерзотою запустіння, яке він створює навколо себе.
В епічних і драматичних реалістичних творах картини природи хоча і не становлять головного змісту, але мають велике ідейно-художнє значення і можуть відігравати різну роль.
Пейзаж може створювати емоційний фон, на якому розгортається дія. Наприклад, у маєтку Головльових поступове вмирання трьох поколінь поміщицької родини відбувається на тлі вічно сірого, похмурого неба, ще більш підсилює гнітючу обстановку.
Або пейзаж може виступати як одна з умов, що визначають життя і побут людини, тобто як місце докладання людиною його праці. І в цьому сенсі природа і людина виявляються нероздільними, сприймаються як єдине ціле. Не випадково М.М. Пришвін підкреслював, що людина – частина природи, що він змушений підкорятися її законам, хоча це означає не розчинення особистості в природі, а, навпаки, набуття нею радості, сенсу і мети існування, розкриття духовних і фізичних можливостей. Так, у романі “Анна Кареніна” Л.Н. Толстой показує, як Костянтин Левін, для якого село – місце життя і роботи, радощів і страждань, разом з мужиками косить траву, отримуючи від цього не тільки фізичне, а й духовне насолоду. На думку письменника, єднання в процесі праці особистості з природою і людьми – головна умова нормальної, щасливого життя. Герої тетралогії про сім’ю Прясліни Ф. А. Абрамова зріднилися з природою. Обтяжені нескінченними турботами, вони часом не помічають красот, їх оточуючих, і сприймають якусь пейзажну деталь як корисну у селянській справі (наприклад, опис заготовки Михайлом осикових віників для овець або розповідь про поїздку Лізи в ліс, де вона бачить зростаючу по берегах струмка траву, яку добре було б скосити для корови).
Пейзаж може підкреслювати певний душевний стан героя або відтіняти ту чи іншу особливість його характеру за допомогою відтворення співзвучних або контрастних картин природи. Печорін по дорозі до місця дуелі милується свіжим вранці, відчуває красу зелених гірських вершин, мальовничих скель і тремтливою на виноградному листку росинки, а промені сонця наводять на його душу “солодке томління”. Цим пейзажем передаються внутрішнє хвилювання героя, його жага життя, любов до природи. Після дуелі, повертаючись у важкому душевному стані, Печорін не бачить і не відчуває навколишньої краси. Сонце здавалося йому “тьмяно, промені його … не гріли”. Доктор Старцев, герой оповідання А.П. Чехова “Іонич”, очікує Котика, призначила йому побачення. Внутрішні переживання персонажа розкриваються через його сприйняття цвинтарного пейзажу з контрастним поєднанням білого і чорного. Відчуваючи спочатку трепетне стан, герой бачить перед собою “світ, де так гарний і м’який місячне світло …”. Потім, вже розчарований, стомлений, він іде з кладовища, і в цей час “місяць пішла під хмари, і раптом все потемніло колом”. Природа відповідає внутрішньому стану Старцева, на душі якого теж стало темно, похмуро.
Природа нерідко виступає як жива істота, що супроводжує людину і взаємодіє з ним. Яскраві приклади – поема “Мцирі” М.Ю. Лермонтова, розповідь І.С. Тургенєва “Бежин луг” з “Записок мисливця”.
Пейзаж підсилює емоційне звучання твору і поглиблює його ідейний зміст, сприяє розкриттю основної думки письменника. Зіставлення пейзажних картин до і після створення міста на Неві допомагає А.С. Пушкіну в поемі “Мідний вершник” висловити своє ставлення до перетворювані діяльності Петра.
Пейзаж – один із засобів розвитку дії, один з його етапів, елементів сюжету, тобто він може органічно входити в розвиток дії художнього твору. Наприклад, буран в степу в романі А.С. Пушкіна “Капітанська дочка” певною мірою визначив наступні взаємини Гриньова і Пугачова. Насувається гроза прискорює розвиток внутрішньої драми Катерини, жахався кари небесних сил.
Гармонія природи, її природна, благодатна краса може контрастувати з кричущими протиріччями соціального життя, “потворними” суспільними відносинами. Опис прекрасної місячної ночі на початку вірша Н.А. Некрасова “Залізниця” закінчується словами поета: “Ні безобразья в природі!”, Відтіняє нелюдське ставлення “господарів життя” до принижених і безправним будівельникам, до тих, хто створює всі цінності. Самодури в “Грози”, а також забиті і пригноблені ними люди не помічають краси навколишньої природи.
Пейзаж може входити в зміст твору як частина національної і соціальної дійсності, яку зображує письменник. Так, у романі “Євгеній Онєгін” природа тісно пов’язується з народним життям, у поемі “Кому на Русі жити добре” – з миром селянства, в епопеї “Тихий Дон” – з життям козацтва і т.д. Без цих картин природи не було б повноти відтворення дійсності.
Ставлення до пейзажу автора і його героїв визначається особливостями їх психічного складу, їх ідейно-естетичними поглядами. Онєгін байдужий до мальовничій місцевості – високе поетичне почуття йому недоступно, а сприйняття природи Тетяною свідчить про поетичності її натури. Для Ленського природа – “притулок” поетичного натхнення і філософських роздумів, але він бачить не навколишній (реальний) пейзаж, а створений уявою. Зате для автора природа – джерело істинного натхнення. Суха, мізантропічна душа Павла Петровича Кірсанова не дозволяє йому бачити і відчувати красу природи. Не помічає її та Анна Сергіївна Одинцова: вона для цього занадто холодна і розважливих. Для Базарова ж “природа не храм, а майстерня …”, тобто він не визнає естетичного ставлення до неї. Кулігін в п’єсі А.Н. Островського “Гроза” захоплюється красою приволзької природи, яка робить благотворний вплив на душу цього освіченого і поетично налаштованої людини. Дивно трепетне, тонке ставлення автора до краси рідного краю відчувається в оповіданні І.А. Буніна “Антонівські яблука”. Твір пронизаний не тільки ароматом яблук, але і самими різними, дорогими автору запахами – землі, селянської праці, побуту (“тонкий аромат опалого листя … запах меду і осінньої свіжості”, “житній аромат нової соломи й полови, запах багаття, грибний вогкості “,” запах змерзлого за ніч оголеного саду “).
Пейзаж може грати роль соціальну (наприклад, невеселий сільський пейзаж в третьому розділі роману “Батьки і діти”, що свідчить про селянське руйнуванні), символічну і алегоричну (п’єса “Вишневий сад”, “Пісня про Буревісника”, поема “Дванадцять”, дуб – “царський листяні” в повісті В.Г. Распутіна “Прощання із Запеклої” як символ вічно живої природи, здолати яку людина не владна), композиційну або обрамляє (“Доля людини”), поетичну або естетичну (відтворення природи в художніх образах, в словах, звуках, фарбах, наприклад у романі М.А. Шолохова «Піднята цілина», у творах М.М. Пришвіна, К. Г. Паустовського, В.І. Бєлова, В.А. Солоухіна та ін.).

Посилання на основну публікацію