Пафос, фабула в літературі

Пафос (грец. «Пристрасть, почуття») відображає момент найвищого піднесення героїв літературного твору, пік емоційного підйому, пристрасної захопленості.

Надаючи пафосність свого твору, автор прагне викликати в читача почуття співпереживання, відгуку душі і серця.

Фабула – подієвий ряд, з якого складається сюжет твору, організований в певній последовательності.Фабула часто збігається з сюжетною лінією, але може розходитися з нею.

Розбіжність обумовлюється потребою більш поглибленого відображення характеру героя або будь-яких подій. Найяскравіший приклад подібного розбіжності – роман «Герой нашого часу», де автор свідомо жертвує збереженням хронології подій (фабулою) в ім’я виконання основного задуму твору.

Посилання на основну публікацію