Особливості жанру поеми “Полтава” Пушкіна

Поему «Полтава» О. С. Пушкін написав в 1828 році, це його перший досвід історичної поеми. Твір одне з найбільш суперечливих зразків поетичного жанру. «Полтава» свого часу викликала великий інтерес відразу після видання. До цього не пристав він до дискусіях Пушкін, активно обговорював її. Він визначив її як найоригінальніше твір, очевидно, тому воно і викликало такі бурхливі обговорення.

Воно написано у вигляді трьох пісень. Перша лірична, тут в основному події відбуваються з Марією, сватання і втеча. Друга пісня події, що передували битві, ця пісня більше за інших написана з реальних джерел. У третій пісні описується вже сама битва.

Твір досі піддають критики, щодо погляду Пушкіна на особистості Петра 1 і Мазепи.

“Полтава” створювалася за часів руйнування жанрових норм класичної літератури.

Основний жанрової особливістю є співіснування історичної лінії сюжету і романтичної. У творі розповідається про сімейні взаємини гетьмана Мазепи і Кочубея, опис Полтавської битви. У творінні описані ключові особистості тих часів. Такі як Петро I, Кочубей, Карл XII. Кожна особистість характеризується своєю самостійністю, і їхні характери розкриваються в момент Полтавської битви.

Лірична лінія показана в посвяченні поеми Марії Волконської. У створенні героїв автор часто використовує епітети, завдяки яким автор показує своє ставлення. Кочубей – «старий», «багатий і гордий»; Марія – «Млада», «полохлива»; Мазепа- «тихою і похмурий», «зрадник», «злий старий».

У творі підносять Петра I, зображують як впевненого в перемозі, він в русі, відчуваючи наближається тріумф, він сам цар обробляє народі. А Карл XII представлений антиподом, неактивним, нерішучим полководцем. Ще один герой порівнюється з Петром, Мазепа. Щоб возвеличити царя, Пушкін зневажає гетьмана, Мазепа самотній і з думками тільки про себе, а Петро думає лише про державу.

Деталі в поемі створюють картину того світу, образи героїв подій. Автор ніби й оповідає, спостерігаючи з боку, але при цьому описує точний психологічний портрет. Він, то прихильник дій, то співрозмовник, здатний передати глибину почуттів Марії.

У своєму творінні Пушкін відобразив з точністю всі деталі Полтавської битви, яка тісно пов’язана з лірикою в творі. Зображені зіткнення найсильніших особистостей і сцени відносин між героями. Це надає творінню емоційність і схвильованість.

Посилання на основну публікацію