Основні проблеми мовознавства

Основні проблеми мовознавства – це лінгвістичні питання, на які до сих пір не знайдено відповідь або існує кілька суперечать відповідей.

Цілий ряд проблем пов’язаний з пошуком універсальних визначень мовних категорій, наприклад, слова, пропозиції і т.д. Крім того, мовознавці намагаються виявити універсальний процес еволюції мов.

Не до кінця з’ясована синтаксична структура пропозицій. Не визначена зв’язок поєднання морфем в словах і поєднання слів у реченнях, а також взаємозалежність між фонологічними процесами і синтаксичною структурою.

Необхідно визначити механізм функціонування граматизації.

Особливу проблему становить можливість формального розмежування споріднених мов (і, відповідно, критерію цього розмежування).

Вивчають граматично правильну мову, потенційні межі розуміння і використання мов, виникнення, розвиток і оцінювання ідіолекта і діалектів.

Філософські роздуми про мову полягають в дослідженні інтенції, розуміння, посилань, намір і інтенціональності, розширення, лінгвістичної відносності, контексту, двозначності, багатозначності, идиолекта, говірки і інших основних понять мовознавства.

Невирішеними проблемами протягом багатовікової історії мовознавства є проблеми походження мови і мови.

Особливий інтерес викликають 38 несекретних мов (тобто мов, генетична приналежність яких не встановлена, в основному через відсутність надійних даних), а також 45 мовних ізолятів (що не мають очевидного зв’язку з іншими мовами), на яких розмовляють в даний час.

Незрозуміло, яким чином можливо відновити далеке минуле мов, як використовувати для цих цілей порівняльний метод, який існує межа вивчення минулого мов, чи можливо в кінцевому підсумку продемонструвати зв’язок між усіма мовами або спростувати її.

До сих пір роблять спроби визначити складність мов, скласти найбільш точні лінгвістичні типології і класифікації мов, визначити вплив на них різних факторів.

Також інтерес викликає потенційна ступінь заміщення природних мов штучними.

Проблеми окремих напрямків мовознавства

Психологічний напрям мовознавства виділяє кілька проблемних розділів:

  • поява мови: в першу чергу цікавить поява граматики;
  • оволодіння мовою: вивчається процес оволодіння мовою дітьми; тісним з питаннями виникнення і освоєння мови є питання про сутність здатності людини використовувати синтаксис (ця здатність заснована на вроджених психічних структурах або вона є функцією інтелекту і взаємодії з іншими людьми);
  • пристрій для вивчення мови: в цій якості вивчається людський мозок (локалізація мови в мозку або в виразно відведеної його області), намагаються знайти причини засвоєння другою мовою до певного рівня, а також оптимальні способи для успішного його оволодіння;
  • тварини і мова: порівнюється спілкування між тваринами з людською мовою, вивчається можливість навчання тваринами людської мови, досліджуються процеси формування і функціонування лінгвістичної інтуїції.

Соціальне мовознавство намагається:

  • боротися з соціально зумовленими змінами мови;
  • будувати ефективне спілкування між людьми різних соціальних груп;
  • кількісно і якісно порівнювати мовні здібності між людьми і між групами;
  • визначити впливу часу, семантичних змін і віку на мовні здібності;
  • розглянути формування і функціонування мови арго;
  • з’ясувати причини мовних змін лінгвістичних особливостей в конкретних ситуаціях.

Новітні досягнення науково-технічного прогресу, особливо в області комп’ютеризації, ставлять перед мовознавством нові проблеми. Найбільш головними з них вважається можливість (або неможливість) подолання обчислювальною технікою неоднозначності слів і досягнення програмним забезпеченням сенсу слова, а також межі їх можливостей.

З точки зору лексикології і лексикографії основним питанням є визначення критерію для гарного словника. Розглядається надійність і універсальність словників в зв’язку з постійною зміною розмовної мови (семантичні розширення, стиснення і інші зміни).

Також мовознавство намагається визначити ефективний спосіб подолання замкнутих кіл, що виникають при складанні тлумачних словників, з урахуванням невизначеності або, навпаки, багатозначності слів.

Крім того, мовознавство вирішує завдання по визначенню оптимального способу усунення непорозумінь у розмові, які, в першу чергу, викликані недосконалістю термінологій і слабкою доступністю масового населення до термінологічним баз даних. Наслідком цього є необхідність визначення надійності цих баз, їх взаємозв’язку з індивідуальною суб’єктивністю. Остання особливо загострюється в разі неоднозначності сенсу слова.

Традиційними проблемами є проблеми зниження лексикографічних помилок і витрат на пошук лексикографічної інформації.

Переклад текстів з однієї мови на іншу також викликає проблеми, які стають предметом вивчення мовознавства. В даний час не визначено об’єктивний показник якості перекладу, відбуваються суперечки щодо вибору стратегії для якісного перекладу.

Лінгвісти намагаються подолати проблеми, пов’язані з неперекладним текстів. Плин часу пред’являє мовознавства проблему втрати і накопичення перекладу. Якщо переклад здійснюють не з оригіналу, а з перекладеного мови, то виникає проблема збереження первісного змісту оригінального тексту.

У багатьох сферах суспільного життя, але в першу чергу в культурі (література, пісні, кінематографія і т.д.), давно намагаються знайти і застосувати ефективні способи досягнення правильної локалізації та інтернаціоналізації.

В даний час актуальною проблемою стає досягнення комп’ютерами і машинами високого ступеня точності, зрозумілості та якості перекладу в порівнянні з перекладом, здійсненим професійним перекладачем-людиною.

Посилання на основну публікацію