Опис степу в повісті “Тарас Бульба” Гоголя

Зображення у творі степової запорізької рівнини є способом застосування письменником художнього прийому, що полягає в поданні природного початку в якості живого організму, включеного в сюжетну лінію повісті, а також несе суттєву фонову смислове навантаження.

Опис степового простору зображується письменником у вигляді пейзажу-настрою в поєднанні з реалістичними застереженнями, що відрізняється багатими, яскравими барвистими замальовками. Письменник демонструє візуалізовану текстову навантаження, що дозволяє уявити описувану природні картини, які чергуються між собою, змінюючи акцентну структуру за допомогою дивного звукового мелодійного супроводу.

Кожна риса зображеного пейзажу описується автором з майстерні чуттєвістю і тонкістю, акцентуючи красою словесних виразів, уособлюючи в вигляді степового образу символу рідної вільної землі і вільного простору. При цьому автором застосовуються різні художні прийоми у вигляді гіпербол, метафор, порівнянь, епітетів і мальовничих уособлень.

Образ степу використовується письменником не тільки у вигляді денного опису природних красот, але і у вигляді степової рівнини на тлі вечірнього заходу сонця, передаючи внутрішній настрій персонажів твору, відображаючи життєве рух і зміна емоційного стану героїв. При цьому персонажі повісті гармонійно зливаються з природним пейзажем, які приймають їх з любов’ю і відвертої відданістю, складаючи разом з іншими степовими мешканцями цілісну єдність. Тим самим письменник підкреслює істинність народних характерів персонажів, які щиро люблять свою вітчизну і здатні на її захист, навіть ціною власного життя.

Письменник використовує в описі степової природи надзвичайну ліричність, яка виявляється не тільки в зображенні пейзажу степу, а й поєднується з введенням в текст повісті образів степових тварин, тонко демонструють яскраву силу і вільний характер степового простору.

Легкість і прозорість мелодійного художнього літературної мови письменника надають природному способу степу неймовірну чуттєвість і неповторність, розкриваючи неосяжний простір рівнини, що народжує хоробрих, сильних запорожців, що володіють мужніми характерами і величезну життєву волею.

Посилання на основну публікацію