Міркуємо про вірш «Селянські діти»

Ви прочитали вірш М. Некрасова «Селянські діти». Як ви думаєте, чому воно так названо? Про що воно? Як сталася зустріч героя з селянськими дітьми і що йому в них відразу сподобалося? Чи належить сам оповідач до селян? Чи можна дізнатися це з його поведінки й мови? Наведіть докази на користь вашої відповіді. Які епітети та порівняння використовує поет, розповідаючи про вигляд селянських дітей? Чому очі дітей привернули особливу увагу автора і що в них він побачив?
Чому «подивувалися» діти і який «вирок вирекли»? Чому вони вирішили, що незнайомець «не пан»?
Що розповідає поет про спільні з дітьми грибних набігах? Які подвиги вони здійснювали і від кого чекали слави? Серйозно або іронічно пише про це поет? Хто на відпочинку радував їх розповідями?
У чому полягає «святкове сторона праці» і як залучали батьки дітей до праці?
Прочитайте за ролями сценку зустрічі головного героя «в студену зимову пору» з Уласом.
Перед думкою читача в цьому вірші проходить багато картин. Які з них вам особливо запам’яталися і чому?
Яким настроєм пронизані ці картини (сумним, веселим)? Як ви думаєте, чи правильно ви відповіли на перший заданий вам питання, про що цей вірш? Як би ви тепер відповіли на нього? Що хотів сказати автор про селянських дітей?
Які картини дитинства і навколишнього світу малює поет і чого бажає дітям?
Збагачуємо свою промову

Як ви розумієте слова і словосполучення: вірші, торкнулося душі розчулення, милі шахраї, святої доброти, грибні набіги, рубанки, синіючої стрічкою, вікове спадщину, хліб трудовий!
Випишіть з вірша слова, неправильно вимовлені селянськими дітьми, наприклад: вдна, що не застуй, вкрадуть … Як треба їх вимовляти, поставте правильний наголос.
У прочитаних вами творах багато слів, які незаслужено рідко використовуються в сучасній російській мові, наприклад статуя, величава, родименький, доля, заповісти. Поясніть зміст цих слів.
Вчимося читати виразно

Підготуйте виразне читання вірша, підкресливши сумні і веселі епізоди в його змісті.

Література і образотворче мистецтво

Розгляньте ілюстрації Д. Шмарінова до вірша «Селянські діти». Чи допомагають вони вам краще зрозуміти думки і почуття поета?

Підготуйте усну розповідь про дітей, зображених на ілюстрації.

Посилання на основну публікацію