Міф і героїчний епос різних народів

Міфом називають древнє народне сказання про легендарних богів, героїв і про неймовірні явищ природи. Міф означає переказ і сказання, звідси і відбувається нинішнє призначення міфу, як окремого літературного жанру.

Міф і його місце в літературі
Подібні оповіді виникли в первісному суспільстві, і тому в міфах переплетені всілякі ранні елементи філософії, релігії, мистецтва. Відмінною особливістю міфу є те, що йому притаманні повторювані теми і подібні мотиви, які можна зустрітися в міфах різних народів і часів.

Вважається, що міфи були основним способом пізнання світу в первісному суспільстві, так як в них відображалися прийнятні пояснення багатьох явищ природи.

Це пов’язано з тим, що в міфах природа виступала у вигляді символів, які часом були у вигляді людини. Міфологія близька до художньо літературі формою образного розповіді, тому говорять про те, що міфологія справила величезний вплив на розвиток літератури, як такої.

У художніх творах дуже часто зустрічаються міфологічні мотиви і і багато сюжети засновані на міфах. Прикладом цього можуть послужити такі літературні твори, як “Чарівна гора” Т. Манна і “Нана” Е. Золя.

Героїчний епос різних народів і герої епосу
Для кожного народу характерний певний героїчний епос, в якому розкриваються побут і звичаї певних націй, їх цінності і погляд на навколишній світ. Цей жанр середньовічної літератури, в якому оспівувалися народні герої та їх подвиги. Найчастіше епос формувався у вигляді пісень.

Героїчний епос східних слов’ян представлений билиною “Ілля Муромець і Соловей-розбійник”. Герой Ілля Муромець є центральною фігурою всього російського епосу, він представлений у вигляді захисника народу і своєї рідної землі. Це і є причиною того, що саме такий персонаж став народним улюбленців – адже він відображає головні цінності російського народу.

Знаменита поема “Давив Сасунський” відноситься до вірменського героїчного епосу. Це твір відображає боротьбу вірменського народу проти загарбників, і його центральна фігура є уособленням народного духу, який прагне звільнитися від іноземних завойовників.

Пам’яткою німецького героїчного епосу є “Пісня про Нібелунгів” – переказ про витязів. Головним персонажем твору є сміливий і могутній Зігфрід. Це справедливий витязь, який стає жертвою зради і зради, але незважаючи на це він залишається благородним і великодушним.

“Пісня про Роланда” – зразок французького героїчного епосу. основна тема поеми – це боротьба народу проти ворогів і завойовників. Лицар Роланд виступає в ролі головного героя, шляхетного й сміливого. Ця поема наближена до історичної дійсності.

Англійська героїчний епос представлений численними баладами про легендарного Робін Гуда, розбійника і захисника бідних і нещасних. Цей мужній і благородний герой володіє веселою вдачею і тому він став справжнім народним улюбленцем. Вважається, що Робін Гуд – це історичний персонаж, який був графом, але відмовився від багатого життя заради того, щоб допомагати бідним і знедоленим людям.

Посилання на основну публікацію