Локк “Дослід про людський розум”: короткий зміст

“Дослід про людський розум” – філософський трактат Локка, опублікований в 1690 році (2-е видання – тисяча шістсот дев’яносто чотири, 4-е – 1700, 5-е – 1706, кожне з них доповнене). Ця робота – дослідження природи людського розуму і його здатності розуміння.

Локк починає в книзі першій тим, що відкидає вчення про “вроджені ідеї”, стверджуючи, що будь-яке знання засноване на досліді. Об’єкти розуміння він визначає словом “ідеї”, і в книзі другій дається дослідження походження різновидів і протяжності наших ідей. Їх джерело – дослід, спостереження за зовнішніми об’єктами або за внутрішніми операціями розуму, тобто відчуттям або роздумом.

У книзі третьої трактату “Дослід про людський розум” Локк піднімає питання про природу мови. Він дотримується тієї думки, що слова мають значення, оскільки вони висловлюють ідеї розуму, а також проводять відмінність між “реальними” і “номінальними” сутностями. Він стверджує, що терміни, які позначають “реальні предмети” ( “золото”, “кінь”), можуть позначати тільки номінальну сутність.

У книзі четвертої знання визначається Локком як сприйняття відповідності (або невідповідності) 2-х ідей один одному. Воно може бути або інтуїтивним і прямим, наочним (за посередництвом третьої ідеї), або “сенситивним”, тобто заснованим на сприйнятті. Знання про речі, реально існуючих, обмежена двома можливостями, про наше власне існування – інтуїцією, а про існування Бога – демонстрацією. У нас є менший ступінь впевненості в існуванні інших кінцевих істот, крім нас, на яку ми можемо покластися при чуттєвому знанні. Властивість, яке Бог дав нам натомість ясного знання – судження, завдяки якому розум робить припущення, що істинно, а що хибно, без демонстрації.

Локк міркує про співвідношення віри і розуму в трактаті “Дослід про людський розум”. На противагу Ф. Бекону і Гоббсом він дотримується думки, що віра – не що інше, як тверду згоду розуму, який не міг би погодитися ні на що, не маючи на це розумної причини. Відкриття має бути оцінений розумом. Але, так як поле знання сильно обмежена, воно повинно бути підтримано вірою, і це основне положення його “Розумності християнства” (тисячу шістсот дев’яносто п’ять).

Посилання на основну публікацію