Літературна критика — коротко

Для оцінки літературного твору, роз’яснення його сенсу, розкриття задуму автора існує особливий відділ словесності – літературна критика.

Критик читає твір, детально розбирається в його композиції, вивчає особливості авторського стилю, оцінює, наскільки вдало втілена в тексті основна думка, як представлені персонажі, яку смислове навантаження несуть деталі роману, повісті, поеми або вірші, і т.д. Іншими словами, розбирає текст на всі можливі складові. Оцінюючи літературний текст, критик допомагає читачеві краще зрозуміти твір. Однак суб’єктивна думка критика може істотно вплинути на читача, і надати тому майже «ведмежу послугу», налаштувавши на сприйняття тексту під певним кутом зору, заважаючи отримати неупереджену думку про письменника і його творі.

Іншою метою критичного знайомства з авторським текстом є оцінка твору з точки зору його сучасності: критик вирішує, наскільки правдиво і точно відображена автором дійсність, як передано світовідчуття. В результаті на світ з’являється професійний аналіз твору, з оцінкою «добре» або «погано» – критична стаття хвалебного чи гудити характеру.

Літературна критика хороша тим, що допомагає читачеві вчасно звернути увагу на новинки літературної творчості, нову книгу популярного автора (літературна критика займається тільки сучасними художніми текстами).

Аналізуючи будь-який твір, критик проводить порівняння його з іншими опусами автора, зіставляє з творчістю інших письменників на аналогічну тему. Узагальнюючи отримані результати дослідження, критик «прогнозує» подальший розвиток літератури, визначаючи загальний напрям тим, проблематики, розвиток якого – то одного або декількох літературних жанрів, стилів літературної творчості.

Посилання на основну публікацію