Лермонтов «І нудно, і сумно…» — аналіз

✅ «І нудно, і сумно…»  – це яскравий зразок характерного для Лермонтова настрою песимізму, смутку, душевної самотності. Неквапливе філософський роздум, міркування на тему: що є людське життя? Для чого вона дається людині? Ось в чому полягає сенс вірша.

Жанр: елегія.

Композиція:

I строфа відразу занурює в пригнічений, відчайдушно самотній стан героя. Ніякі пропозиції, опис гнітючої туги. Дивне для молодої людини вираз: «А роки проходять – всі кращі роки!».

II – ліричний герой ставить запитання – і сам же на них відповідає. Знову – настрій зневіри в майбутнє, настрій розчарованості («І радість, і муки, і все там мізерно …»)

III – настрій не змінюється, тільки посилюється. Слід глибоко песимістичний висновок, що життя людини – всього лише «така порожня і дурний жарт».

Твір абсолютно мляво, по суті, цей вірш – пророкування.

Засоби виразності: епітети, метафора, повтори, Полісиндетон.

3 строфи (12 рядків)) написані 4- і 5 стопним амфібрахієм, трискладовою стопою з наголосом на 2 склад, перехресноїю римою (авав).

Посилання на основну публікацію