Критика про «Циган» Пушкіна

Російська критика і публіка захоплено прийняла новий твір Пушкіна. Всіх полонили опису циганського побуту, зацікавив і драматизм поеми. У своєму аналізі критика відзначила самобутність Пушкіна у ставленні до герою; зазначила, що російський поет залежить від Байрона лише в «манері письма». Критик «Московського Вісника» вказав, що з «Циган» починається новий, третій період творчості Пушкіна, «русько-пушкінський» (перший період він назвав «італійсько-французьким», другий «байронічного»). Цілком справедливо зазначив критик: 1) схильність Пушкіна до драматичного творчості, 2) «соответственность зі своїм часом», т. Е. Здатність зображати «типові риси сучасності» і 3) прагнення до «народності», «національності».

Посилання на основну публікацію