Критичний реалізм і романтизм Бальзака

У першому творі фундаментальної епопеї «Людська комедія» «Етюд про вдачі» автор дотримується суворої концепції реалізму. Для аналізу реалізації даної концепції можна взяти розповідь «Будинок кішки, що грає в м’яч». В даному творі все будується за класичною парадигмі реалізму: присутні портрети ключових дійових осіб, дана детально змальована експозиція, в якій чітко прописано час і місце дій. В оповіданні присутні всі ключові елементи реалістичного твори: гарне вступ, зав’язка дій, кульмінація і розв’язка. В основі оповідання лежить кілька ключових ідей. Одна з них – бурхливі пристрасті між людьми мистецтва. Це і охолодження почуттів Сомеро після народження дитини, і звичайне, жіноча цікавість Августини, яка бажає дізнатися хто ж заволодів увагою коханого.

Однак реалістом Бальзак був не завжди. Оскільки «Людська комедія» – це фундаментальний, тривалий працю, в нього включені твори, просочені духом романтизму, що передував становленню реалізму. Хороший приклад розповіді в стилі французьких романтиків, просоченого фатальними пристрастями, – це «Вендетта». Коли старий Бартоломео намагається вбити дочку, глибоко полюбившую заклятого ворога, і відрікається від неї після невдалої спроби вбивства – найяскравіший приклад класичної ідеї романтичного твору.

Простежується романтизм автора і в такому філософському творі, як «шагренева шкіра». Однак це досить своєрідний романтизм, тісно переплетений з реальністю. В оповіданні дуже чітко простежується ідея протиставлення абсолюту людських бажань з ницістю їх фактичного втілення в дійсність.

Посилання на основну публікацію