Короткий зміст “Міркування про метод” Декарта

У трактаті «Про метод» Декарта висловлює думку: мати розум – не головне, важливіше правильно застосовувати розум. Існує два види умов: по-перше, ті, хто уявляє себе розумнішими, ніж вони насправді; по-друге, ті, хто розумні і скромні.

Людина, на думку Декарта, повинен розширювати область своїх знань, удосконалювати свої знання за допомогою методу. Виділяються 4 правила логіки (методу): правило очевидності (нічого не приймати за істину), правило поділу труднощів (розділяти по частинах кожну задачу), правило упорядкування думок (розташовувати завдання від простого до складного), правило контролю (вести записи).

Декарт не вчить методу, він лише демонструє, яким чином він спрямовує свій розум. Подорожі допомогли Декарту знайти необхідний досвід і підштовхнули до вивчення себе самого, в результаті чого були сформульовані правила моралі: слідувати законам і традиціям країни, відштовхуючись від релігії; вживати тільки рішучі дії; боротися з собою, а не зі своєю долею і змінювати не навколишню дійсність, а себе самого; вірно міркувати, щоб здійснювати правильні вчинки.

Більш того, Декарт вивів філософський принцип: «Я мислю, значить, я існую». Як наслідок з цього принципу виникла ідея субстанції, що не залежить від матеріального. Сутність цієї субстанції – мислення. Також в трактаті присутня уявлення про бога, як про доконаний створенні.

За допомогою методу Декарта можна навчитися краще думати, правильно розставляти пріоритети при виконанні розумової роботи.

Посилання на основну публікацію