Корнель “Цінна”: ставлення Пушкіна до трагедії

На жаль, питання про ставлення Пушкіна до Корнеля в науковій літературі розроблено слабо. У книзі Б. В. Томашевського «Пушкін і Франція» питання цього фактично присвячено всього близько півтора сторінок, причому з трагедії Корнеля тут згадується лише «Сід» як нібито єдина з трагедій Корнеля, яку Пушкін цінував. Однак з того, що Пушкін в листі до Катенину 1822 р назвав «Сіда» «найкращою» трагедією Корнеля, так само, як і з інших його зауважень про автора «Сіда», слід швидше зворотне: він досить добре знав і інші його трагедії , тим більше, що, як ми вже знаємо, ще 29 жовтня 1817 року в Петербурзі був поставлений «Горацій» за участю Е. Семенової, Брянського і Вальберховой. Без сумніву, був добре відомий Пушкіну і «Цінна» – трагедія, повз оцінки якої не пройшли ні Лагарп, ні Вольтер. До того ж названі трагедії Корнелія, хоча і в пізньому виданні (1834 г.) були в бібліотеці Пушкіна, причому сторінки першого тому цього видання, що містять «Цінну», розрізані. “

При цьому здається, що на уяву поета (хоча це всього лише гіпотеза) не міг не впливати той спір про імператорської влади до боротьби навколо неї, який становить головний зміст дискусії між Октавием-Августом і обома змовниками в трагедії Корнеля. Суперечка ця міг легко бути згадана Пушкіну і в момент повстання декабристів, і в ті хвилини, які він провів у Москві і розмові з Миколою I, коли був доставлений до нього в 1826 р в Чудов палац для пояснення з приводу ставлення його до змовників і можливого поведінки в день повстання, якби він виявився в Петербурзі 14 грудня 1825 на Сенатській площі. Так само, як Цінна, Пушкін на питання царя про те, чи був би він у цьому випадку разом з змовниками, сміливо відповів Миколі I ствердно. Але і Микола I реагував на цю відповідь Гармати на – і, здається, не випадково, з огляду на його акторську натуру, так само, як Октавія-Август в трагедії Корнеля. Державні міркування він поставив з цілком прагматичних цілей вище особистих, обіцяючи поетові не нові гоніння, а свою милість і заступництво. Сюжет знаменитої трагедії Корнеля був – і, здається, цілком свідомо – розіграний і Миколою I, і великим поетом.

Більш того, можна вважати, що ті доводи, які Корнель вклав в уста Цинни і його антагоніста про перевагу збереження в країні стійкого (хоча і недосконалого) режиму особистої влади, не пройшли повз увагу Пушкіна. Поет не міг не замислюватися про стабільність монархії в порівнянні з тими непередбачуваними, а можливо, і фатальними для доль Росії наслідками, які могло мати повстання декабристів, якби воно привело країну до кровопролиття і боротьбі за владу людей, хоча і виконаних благородних громадянських ідей , але досить різних за своїм політичним амбіціям, симпатіями і поглядам. Адже вже у “Борисі Годунові” Пушкін висловив історичне переконання в тому, що захоплення царського престолу одним узурпатором – хоча б настільки далекоглядним і розумним, як Годунов, – неминуче відкриває дорогу до влади іншим, якщо знайдеться новий, настільки ж сміливий шукач пригод, як Лжедмитрій, а воцаріння Лжедмитрія настільки ж неминуче спричинить за собою ланцюг нових смут і кривавих злочинів в боротьбі за престол. І в усякому разі близькість до ряду місць з монологів Цинни й Августа можна простежити у творчості поета від його знаменитих «Стансів» аж до вірша «З Пиндемонти» і «Капітанської дочки». Так – під знаком театральної естетики і политичекой філософії Корнеля – малюється нам один з основних визначальних мотивів політичної біографії та філософії Пушкіна кінця 20-х і 30-х років.

Посилання на основну публікацію