“Іліада”: аналіз поеми Гомера

Дія «Іліади» Гомера сконцентровано навколо центральної теми поеми, заявленої в перших рядках поеми: «Гнів, богиня, Устань Ахіллеса, Пелеева сина …». «Гнів Ахілла» є своєрідним композиційним стрижнем «Іліади». Спершу гнів – це образа Ахілла на вождя греків Агамемнона, який відібрав у героя прекрасну наложницю Брисеиду, образа, що спонукає Ахілла віддалитися від битви в покарання грекам. Ця образа, втім, дозволяється вже в XIX пісні «Іліади», коли герой приймає повернуту Агамемноном Брисеиду і запропоновані вождем греків заспокійливі дари. Проте до цього моменту тема гніву набуває нове трактування; від рук вождя троянців Гектора гине найближчий друг Ахілла Патрокл, і головний герой повертається в битву, який рухається прагненням помститися. Цей новий «гнів» може бути задоволений тільки смертю Гектора, який і гине від рук Ахілла в XXI пісні (описом його похорону завершується поема).

У численних подальших інтерпретаціях ці змінюють одне одного почуття ставали мало не першими в європейській літературі прикладами опису ображеної любові і болю за загиблого друга. Стосовно до самої поемі «Іліада», аналіз якої нас цікавить, така індивідуально-психологічне трактування виявляється сильно модернізованою. Обидва варіанти основної теми реалізують центральний епічний мотив «Іліади» – мотив честі героя. Брісеіда – військова видобуток Ахілла, і її от’ятіе ображає його честь воїна і вождя. Точно так же вбивство Патрокла – це теж «удар» по самому Ахілла, бо Патрокл заміщає його в битві, проводом його дружиною і, більш того, бореться в обладунках Ахілла і на його колісниці. Із загибеллю Патрокла Ахілл втрачає і свої обладунки (їх забирає Гектор) – символ його родової військової слави. Відповідно помста Гектору знову-таки стає знаком відновлення похитнутого статусу вождя і героя.

Таким чином, своєрідним композиційним стрижнем поеми «Іліада», аналіз якої ми проводимо, є тема честі, тісно пов’язана з образами основних епічних героїв. Ще однією її реалізацією стає образ основного противника Ахілла – Гектора (правда, в цьому випадку додається ще один істотний мотив: Гектор діє не тільки як воїн-герой, але і як ватажок троянців, вождь і захисник Трої). Тому його вчинки продиктовані не тільки найважливішим для воїна прагненням до слави, але і почуттям «сорому» перед своїм народом. Відповідно загибель Гектора, якої завершується поема, осмислюється як передвістя поразки і падіння міста. Тим самим «Іліада», по суті описує кілька моментів битви, дає панораму ходу війни, в тому числі віщуючи і її остаточне завершення.

Ця помічена ще Аристотелем особливість «Іліади»: в малому проміжку вмістити картину всієї війни – підкріплюється характерним для епічної поезії в цілому прийомом «вставних епізодів», що описують численні попередні події, в тому числі що лежать і за межами власне троянський міф. Такому розширенню горизонтів епічного оповідання служать спеціальні фігури героїв-оповідачів – Нестора, Фенікса і ін. Тій же меті служать і спеціальні сцени, які сприймаються часом як явний анахронізм: наприклад, «огляд зі стін», коли Олена (на десятому році війни) показує царю троянців Приаму всіх вождів грецького війська.

У такій загальноміфологічній перспективі стає зрозумілою і, безумовно, головна в поемі «Іліада» Гомера тема смерті. Троянський міф по суті являє собою есхатологічне розповідь про «останній битві», в якій з волі богів (пор. Згадка про «волі Зевса» на початку поеми) має загинути покоління героїв (той же сюжет представлений, наприклад, у давньоіндійській «Махабхараті») . Не випадково, що саме тема смерті головує в композиційній структурі поеми. Як неодноразово зазначалося, її початок (опис мору в стані греків) симетрично фіналу (похорону Гектора). Образ смерті обрамляє поему, визначаючи її кільцеве будова (всередині нього існують і інші симетричні пари; наприклад, знаменитому «Каталогу кораблів» у II пісні відповідають «гри на похоронах Патрокла» в XXIII і т.п.). Більш того, цей мотив пронизує всю тканину поеми: постійні віщування загибелі, звернені не тільки до Гектора, але і до Ахілла, чия загибель формально залишається за межами поеми; цим мотивом відзначені і кульмінаційні точки поеми (поєдинки, в яких гинуть спочатку Патрокл, а потім Гектор). При цьому характерно, що велика битва описується не стільки як протистояння чужих народів (що відповідало б уявленням вчених, які бачать у подіях «Іліади» історичне підґрунтя – експансію греків в Малу Азію в кінці II тис. До н.е.), скільки як міжусобиця : у грецьких і троянських героїв спільне коріння, вони нерідко виявляються родичами (той же Ахілл каже: «Троя мені не вороги»). У цю картину міжусобної чвари виявляється вплетеною тема жінки як приводу для війни і розбрату: з одного боку, причиною походу греків стало викрадення Парісом Олени; з іншого – Брісеіда стає приводом для розладу в таборі самих греків, що стає свого роду «проекцією» загальною теми братовбивчої брані.

Схему «останньої битви» підкреслює і безумовний паралелізм двох сюжетних планів «Іліади»: людського і божественного. Так званий «божественний апарат» багато в чому організовує дію поеми, причому всі події в світі людей знаходять своє відображення в божественному світі. Двом героїчним таборах відповідають дві «партії» богів, відповідно стоять за греків і за троянців (це божественне протистояння знаходить найбільш яскраве втілення в XX пісні, традиційно іменується «битвою богів»). При цьому в божественному протистоянні головну роль грає мотив образи і викликаного ним гніву: Гера і Афіна ображені досконалим свого часу вибором Паріса, Посейдон – нанесеним йому безчестям (колись він був змушений стати рабом троянського царя) і т.д. Особливу роль всередині цієї системи божественних противників грає фігура Зевса, що займає позицію вищого судді і реалізує приречення долі, що предстає як якась справедливість, рівна для всіх. Цей принцип вищого рівноваги, підтримуваного Зевсом, найбільш яскраво втілюється в сцені зважування жеребів героїв перед поєдинком Гектора і Ахілла. На цьому завершимо аналіз «Іліади» Гомера.

Посилання на основну публікацію