Гомерівське питання

У науці багато століть ведеться суперечка по так званому «гомерівському питанню». Це питання про особистості Гомера, про походження поем «Іліада» і «Одіссея», про історичному часі в поемах. З XVIII ст. набула поширення теорія про те, що «Іліада» і «Одіссея» є творами усної народної творчості, а самого поета Гомера не існувало. Підставами для такого висновку послужили головним чином численні суперечності, які були виявлені в поемах.

На противагу їм багато дослідників продовжували наполягати на тому, що поеми написав один чоловік. Свою думку вони доводили єдністю художнього задуму і стилю поем, а також тим, що протиріччя виявляються в багатьох творах, авторство яких не піддається сумніву.

В даний час багато фахівців вважають, що в основі поем Гомера лежить усна народна творчість греків – героїчні пісні, епічні сказання про далеких плаваннях, військових походах, дивовижних подвиги. У IX-VIII ст. до н. е. геніальний поет Гомер об’єднав і творчо переробив численні розрізнені твори в дві великі поеми. Таким чином, «Іліада» і «Одіссея» – це авторські твори, створені на основі усної народної творчості. Поеми були написані в західній частині Малої Азії. Час їх написання – IX-VIII ст. до н. е., але сюжет поем і деякі описувані в творах реалії життя відносяться до більш раннього – мікенського – часу. Тому в поемах відбулося змішання рис і реалій різних періодів історії Греції.

Посилання на основну публікацію