Франсуа Малерб: особливості творчості

Класицизм у Франції своїм корінням сягає ще в діяльність Плеяди і як тенденція проявилася в творчості ряду поетів кінця 16 – початку 17 ст. І все ж Нікола Буало, кажучи про долю французької поезії, мав усі підстави вигукнути: «І ось прийшов Малерб …». На цього поета будуть дорівнювати письменники Франції 17 століття, незалежно від обраних ними жанрів літератури. Уже сучасники вважали його законодавцем в області мови і віршування.

Франсуа Малерб (1555-1628)-перш за все автор «високої» лірики, присвяченої долям Франції; його поезія відрізняється дивовижною єдністю її пафосу і форми. В умовах абсолютистської державності патріотизм і громадянськість поєднувалися з хвалою королівської влади. Однак справжньою пристрастю поета була жага миру і процвітання вітчизни. Звідси виходи за межі династичної теми, звернення до правителів із закликом подбати про благо Франції. В одному зі своїх ранніх шедеврів, в «Молитві за короля, що відправляється в похід на Лімузин» (1605), поет посмів розгорнути цілу програму дій для монарха, ставлячи на чолі кута Розум, Справедливість, дотримання «рівних для всіх суворих законів». Ця ідейна тенденція, характерна для класицизму у Франції початку 17 століття, зберігається і надалі, хоча з роками її прояв не буде настільки категоричним. У Малерба ж, при тому що в кінці творчості до його політичного оптимізму домісилися гіркоту і сарказм, монархія осмислена насамперед як розумна сила.

Ідеалізує початок у творчості Франсуа Малерба поєднується з тверезою оцінкою ролі, яку приготував особистості в сучасному поетові світі. Ліричний герой його віршів – людина, сповнена почуття власної гідності, готовий протистояти випробуванням і зберегти мужність жити, незважаючи на усвідомлення того, що сам він є лише малою часткою світобудови, підвладній всемогутнім надособистим законам. Цей комплекс ідей визначає ставлення поета до своєї творчості. Гордовито заявляючи, що належить до числа небагатьох митців слова, хто вміє сплести вінок безсмертя з вічно зелених лаврів Аполлона, Франсуа Малерб не уподібнюватися себе пророку, високо стоїть над аудиторією, а, навпаки, говорить від її імені, легко переходить від «я» до «ми», як би підтверджуючи тим самим свою повсякчасну бажання «бути, як усі», яке він висловлював в бесідах з близькими йому людьми. Подібний пафос відчутний не лише в політичній, а й у філософській і в інтимній ліриці, ясною на думку і способу її вираження.

Поет шукав шляхів висвітлення поетичного тексту, спираючись на «звичай», під яким він розумів насамперед розмовну практику жителів Парижа і його околиць (т. Е. Домена французьких королів), лише до певної міри скориговану мовними навичками двору і вимог, що пред’являються до мови в аристократичних літературних салонах.

Поезія Франсуа Малерба затвердила класицизм в його французькому варіанті з його історично зумовленими темами, типом героя, авторською позицією і природністю зв’язку з живими мовними формами тієї області Франції, яка була ядром міцніючої єдиної держави. Від Малерба бере початок велика традиція, закріплена лише частково працями його учнів. Справжніми спадкоємцями цієї традиції стануть великі драматурги-класицисти Корнель, Мольєр, Расін.

Посилання на основну публікацію