1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Література
  3. Естетичні принципи класицизму

Естетичні принципи класицизму

Класицизм – напрям у культурі Європи. Сформувався в XVII столітті у Франції, а в XVIII столітті поширився по європейських країнах. Продовжував традиції епохи Відродження, але погляди на гармонійне поєднання людського розуму і почуттів були змінені. Класицизм проголосив абсолютний культ розуму, саме людського розуму.

Риси класицизму в культурі:

– Звернення до форм античного мистецтва як до ідеальних зразкам.

– Прагнення до вираження піднесених ідеалів, вічного і незмінного у світі. Тому і неувага до індивідуальних особливостей, деталям.

– Мистецтво та література повинні виховувати і просвіщати людей.

– Прагнення до досконалості в мистецтві, досягнення якого проходило через суворе впорядкування творів, симетрична побудова, досягнення гармонії форми і змісту твору.

– Прагнення до ясності і логічності викладу змісту в літературному творі.

Класицизм в архітектурі та живопису характеризується простотою, симметричностью і монументальністю форм. Строго дотримуються правильні природні пропорції.

Принципи класицизму в літературі: твір та його композиція повинні будуватися на основі строгих канонів, визначених для кожного жанру. Наприклад, кожен драматичний твір підпорядковується правилу трьох єдностей – дії, часу і місця.

Класицизм встановлює також чітку ієрархію жанрів літератури, які діляться на «високі» (ода, трагедія) і «низькі» (комедія, сатира, байка). Як бачите, класицисти всюди намагалися вести раціональний, розумовий підхід.

Високі жанри класицизму орієнтовані були в першу чергу на смаки вищого суспільства, аристократії, і писалися в першу чергу для того, щоб їх читали саме в цьому середовищі. Героями творів класицистів не ставав хто попало. Це завжди були знатні, родовиті, видатні особистості, вершать історію, залучені у важливі історичні події.

Культура епохи класицизму характеризується розквітом театру, якій орієнтувався на античні зразки трагедій і комедій. Це «золоте століття» європейського театру, якому тоді був притаманний урочистий, пафосний стиль.

Видатні представники класицизму в літературі: драматурги П’єр Корнель, Жан Расін, Жан-Батист Мольєр, Вольтер, автор байок Лафонтен, сатирик Буало, прозаїк Ларошфуко, автори-класицисти в Росії: Ломоносов і Державін.

ПОДІЛИТИСЯ: