Есе “Цілісний педагогічний процес у коледжі”

Насамперед, мені хочеться відзначити, що в даний час педагогічний коледж – це інноваційний навчальний заклад, який є однією з ланок безперервної освіти. Воно забезпечує підготовку педагогічних кадрів до професійної діяльності відповідно до вимог суспільства. Також вирішує головну задачу – задоволення потреб особистості в отриманні широкої культурологічної та якісної професійної підготовки. Для цього організується цілісний педагогічний процес, що включає в себе безліч взаємопов’язаних компонентів: студент, педагог, зміст освіти, зовнішні зв’язки навчального закладу інші. Сучасний педагог повинен усвідомити цілісний педагогічний процес і це, на мою думку, буде важливою особливістю його педагогічного мислення.

Як і багато інших процеси і явища цілісний педагогічний процес у коледжі має свої проблеми, пов’язані зі зміною того чи іншого компонента.

В даний час до навчаються педагогічного коледжу пред’являється все більше вимог, які встановлюються суспільством, його змінами в соціальній, економічній, політичній сферах.

Ці вимоги спрямовані на всебічний розвиток особистості. Підвищуються вимоги до професійної культури, до професійним якостям особистості, чого в багатьох студентах коледжу ми можемо не спостерігати.

Особливі вимоги пред’являються до самостійності учнів. І сьогодні ця проблема є досить актуальною. Студенти не прагнуть саморозвиватися, самовдосконалюватися, самостійно вирішувати поставлені перед ними завдання. А надалі виникають проблеми на практиці в ДОП, де студент повинен максимально проявляти свою самостійність. Тому педагогу педагогічного коледжу необхідно спрямовувати зусилля на розвиток самостійності учнів, використовувати такі засоби і методи, які б активізували цю самостійність.

Далі можна відзначити, що зі зміною суспільства, появою нових галузей і професій змінюється зміст освіти в педагогічному коледжі, відбувається постійна його стандартизація. У навчальні програми впроваджується велика кількість нових предметів, які є найбільш перспективними і які учні повинні освоїти за короткі терміни. На це відводиться мало лекцій і практичних занять не достатньо. І я вважаю це теж великою проблемою, так як учні отримують поверхневі, що не поглиблені знання. Це знижує якість досліджуваного матеріалу. Заповнити їх вони можуть у вищому навчальному закладі і те, якщо такий предмет є. Викладачі ж у свою чергу намагаються дати якомога більше знань, у зв’язку, з чим матеріали доводиться стискати, говорити тільки про основному і на пояснення часу не залишається. Я говорю про цю проблему, тому що зазнала її на собі.

Позитивним компонентом в коледжі, на мою думку, можна виділити організаційно – управлінський компонент, де в основному всі учні можуть себе проявити. Багато часу приділяється позаурочної діяльності, науково – дослідницької діяльності, навчальної та виробничої практиці. У цих видах діяльності і можна виявити ступінь самостійності кожного учня. І в них в деякій мірі відбувається навчання і виховання студента. Тому виховання можна не виділяти як окремий процес даного компонента.

Таким чином, можна сказати, що в структурних компонентах цілісного педагогічного процесу коледжу виділяються деякі проблеми, які на даний момент актуальні і вимагають певного рішення.

Посилання на основну публікацію