Епістола: що це таке, особливості та приклади

Епістола (від лат. Epistola) – один з поетичних жанрів, що зародилися в Стародавній Греції. Вона являє собою віршоване послання, звернене, як правило, до конкретної особи – названому в посвяченні або подразумеваемому (значно рідше – до абстрактного співрозмовника) і написане гекзаметром або олександрійським віршем. У тих випадках, коли епістола містить інформацію, спрямовану на повчання або просвіта співрозмовника, вона зближується з дидактичною поезією. Її зміст, крім дидактичного елемента, може включати елементи урочистого відозви, жартівливій розмови, філософських роздумів, сатиричних випадів і інші.

Елементи епістоли зустрічаються вже у Гесіода в поемі «Труди і дні» (VII-VI ст. До н. е.), Зверненої до співрозмовника – якомусь Персі, якого автор і просвіщає в питанні про вдачі і звичаї олімпійських богів, і виховує.

Серед давньоримських поетів автором епістоли був, наприклад, Квінт Горацій Плавт, який залишив безліч послань. Як правило, в його епістолах елементи інтимності, т. Е. Розмова з співрозмовником про те, що відомо тільки їм двом, є сусідами з узагальненнями загальнолюдського порядку.

У Європі та Росії інтерес до античної традиції цього жанру виник разом з встановленням естетики стилю класицизму. Епістоли писали Клеман Маро, Скаррон, Буало, Вольтер, потім Ламартин, Віктор Гюго, Гете та інші. У російської поезії жанр розвивався у творчості провідних классицистических авторів – М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, А. Д. Кантеміра. В їхніх творах дидактичний, пізнавальний і повчальний елемент сусідить зі зверненням до якогось особі, в числі яких може бути і царствующая особа. У «Посланні до слугам моїм Шумилову, Ванька і Петрушки» Д. І. Фонвізіна використовується прийом, застосований Гесиодом: тут йдеться про світобудову, і розмова про устрій світу представлений у формі дружньої бесіди.

Розквіт епістоли в російської поезії припадає на першу третину XIX ст. і пов’язаний з «пушкінської плеядою». Відомі послання, якими обмінювалися поети-ліцеїсти А. С. Пушкін, А. А. Дельвіг, В. К. Кюхельбекер і інші. У цих творах все більш міцніє ліричний, індивідуальне начало, яке на початку XX ст. приведе до нового розквіту жанру. Віршовані послання стають фактами одночасно і високого мистецтва, і літературного побуту в середовищі російських поетів-символістів. Цікаві випадки їх віршованій листування, обмін текстами. Визнаним і сучасниками, і пізнішими дослідниками (серед яких – Н. А. Богомолов, М. Л. Гаспаров, А. В. Лавров та інші) майстром епістоли був поет Юрій Никандрович Верховський, який зміцнив статус цього жанру не як «службового» жанру «віршів на випадок» (при загальній високій поетичній культурі епохи така тенденція ставала все сильніше), а як самостійного способу ліричного самовираження. Відомий обмін посланнями Верховского з Вяч. І. Івановим, а також з А. А. Блоком.

Розвинена в епістолах символістів поетика звернені твори до якогось особі знайшла розвиток у творчості акмеїстів і поетів пізніших поколінь, серед яких – І. А. Бродський, який в ряді творів використовує прийом стилізацій в античному стилі (див. Звернення до Постум в «Листах римському другові », 1972).

Посилання на основну публікацію