Епічні жанри літератури: визначення, приклади

Епічний твір може бути написано в жанрі епопеї, епічної поеми, романи, повісті, оповідання, новели і певного виду нарису. Характерною рисою епосу є організуюча роль оповіді: автор повідомляє про події, які мали місце в минулому і згадуються. Він описує обстановку того часу і вигляд персонажів, а іноді міркує.

Перераховані епічні жанри літератури в основному розрізняються обсягом твори, масштабом подій і філософських висновків.

  • Епопея – велике за формою твір загальнонародної проблематики (наприклад, «Війна і мир» Л. М. Толстого).
  • Епічна поема – поетичне чи прозовий твір, що має сюжет і прославляє яскраві сторінки історії, що оспівує дух народу, що відображає життя країни з усім в ній добром і злом (наприклад, «Полтава» О. С. Пушкіна, «Мертві душі» М. В. Гоголя).
  • Роман – твір, що розповідає про долю окремої особистості, її становлення і розвитку (наприклад, «Обломов» І. А. Гончарова, «Батьки і діти» І. С. Тургенєва).
  • Повість – за обсягом менше роману, але більше розповіді, новели. Якщо для роману характерні цілісність дії, фактичне і психологічний розвиток сюжету, то в повісті може робитися особливий наголос на статику – положення, душевні стани, пейзажі, описи (наприклад, «Степ» О. П. Чехова, «Записки з Мертвого дому» Ф . М. Достоєвського).
  • Розповідь – мала жанрова форма епічного твору. Це невелике за обсягом зображення життєвих явищ (наприклад, розповіді Н. С. Лєскова, О. П. Чехова).
  • Новела – жанр невеликого прозового твору, який за обсягом з розповіддю, але яка від нього незвичайним сюжетом, відсутністю описовості та композиційної строгістю (наприклад, «Темні алеї» І. А. Буніна).
Посилання на основну публікацію