Екзистенціалізм в зарубіжній літературі 20 століття

Своєрідність естетики екзистенціалізму багато в чому визначили філософсько-естетичні погляди Фрідріха Ніцше. Від молодого Ніцше екзистенціалізм успадкував ідею ірраціонального початку в художній творчості, від зрілого Ніцше – культ індивідуалізму.

В основі ницшеанской концепції природи художньої творчості лежить ідея про двох протиборчих засадах в духовній діяльності людини і людське ставлення до життя: «діонісійського» і «аполлоновское». Емоційна стихія, первинна сила інстинкту становлять сутність дионисийского початку. Воно існує в людині як неусвідомлене уявлення, думка і мудрість, що знаходять вираз найчастіше в міфотворчості. Аполлоновское початок – це сприйняття життя за допомогою свідомості, яке може убезпечити людину від думок про трагічну долю.

Для пізнього Ніцше характерний крайній індивідуалізм, урочисте твердження самотнього обранця, горезвісного «надлюдини». «Бог помре, і все буде дозволено», – сповістив Ніцше. Істина, пізнання, справедливість, свобода, рівність оголошуються фальшивими, знеціненими цінностями, «ознакою декадентства». Головним життєвим началом проголошується ірраціональна «воля до влади».

Ніцше – НЕ екзистенціаліст, але екзистенціалісти багато в чому слідують за ницшеанством в розумінні природи художньої творчості.

Літературна творчість Альбера Камю (1913-1960) не велика – роман «Чума», повісті «Сторонній», «Падіння», збірка оповідань «Вигнання і царство» і чотири п’єси. З античних міфів і євангельських притч Камю черпає теми для своїх п’єс, зображує боротьбу людини зі злом, що обертається поразкою особистості. Твори та есеїстика письменника, тому філософських нарисів «Міф про Сізіфа» і «Бунт людина» виявляють напрямок його філософських пошуків, інтелектуальні та моральні конфлікти Камю як особистості.

Абсурд – центральна тема «Міфу про Сізіфа». За Камю, абсурд не заперечення розуму, а спосіб мислення, який випливає з нерозв’язності протиріччя між свідомістю і неминучістю смерті. Абсурд вбиває сенс, мета і цінність, вбиває знання, зводить людину до первісної безпорадності. Сізіф стає символом прийняття абсурду, розчинення в «ніжному байдужості світу», які рятують від розпачу і призводять до визнання: потрібно любити життя, а не її зміст.

У творчості письменника і філософа уживаються мотиви захисту людини з концепціями ірраціонального песимізму, абсурду і настрою бунту. У повісті «Сторонній» Камю аналізує причини розчарування, нігілізму і відчаю, ігноруючи історичні та соціальні обставини виникнення такого стану. Камю наділяє Мерсі психологічним досвідом Достоєвського. Герой Камю – одна з варіацій «підпільного» людини, з усіма його атрибутами: байдужістю, духовним автоматизмом, жорстокістю, який не розуміє свого злочину, так само як і не потребує свободи.

Роман «Чума» починається з опису життя міста Орана. Жителі за повсякденною рутиною життя забули про все, що оточує їх: вони перестали звертати увагу один на одного, вигнали зі своїх сердець любов і співчуття. Тема чуми стає трагічною ілюстрацією громадської сліпоти і індивідуального відчуження, а образ чуми – алегорія людського життя, загроза, яка, як фашизм, націоналізм, екстремізм, до часу перебуває в сонному стані, але ніколи не вмирає і тому люди зобов’язані усвідомлювати свою відповідальність перед людством.

Творчість Жана Поля Сартра (1905-1980) і Камю пов’язано з філософією і естетикою екзистенціалізму, з вихідними положеннями вчення Едмунда Гуссерля. З його філософії бере свій початок поняття «прихована сутність», що означає те, що знаходиться «за» минущим буттям або «чистої сутністю», як визначав його Гуссерль. Гуссерлианской є і походження поняття «бути в світі», що означає «цілісність» між світом і самотністю індивіда.

Екзистенціалізм виник як вчення про індивідуальний людському існуванні або, ще точніше, про сенс людського життя. Реальне існування індивіда підрозділяється екзистенціаліста на справжнє і неістинним. Істинне – це існування людини як індивідуальності, це його внутрішній суб’єктивний світ, його саморефлексія, тобто його «екзистенція». Неістинним – це існування людини як члена колективу, групи, суспільства. Таке існування не є екзистенцією людини, тому що воно його обмежує, стандартизує, знеособлює. «Екзистенція» – це спосіб буття, який усуває загальну поглинання практичної і пізнавальною діяльністю. Справжню цінність і значення для людини має тільки його «екзистенціальний досвід», який будується з матеріалу внутрішніх переживань і не має нічого спільного з його відчуженим суспільним буттям.

Одним із шляхів, що ведуть до «екзистенційному буття» і «екзистенціальної істини», однією з форм «екзистенціального пізнання» є художня творчість, мистецтво.

Зміна філософських акцентів в русі стилю від XIX до XX століття відображає потребу літератури висловити не історію людських відносин, а вивчити художні засоби, за допомогою яких ця історія стає фактом літератури.

Своєрідність філософсько-естетичних пошуків Сартра полягає в з’ясуванні відносин між тим, що герой відчуває в житті, і записом подій, вражень, народжених реальністю. Якщо в романтичних творах XIX століття щоденник представлявся довіреною особою героя, одним, способом вираження інтимного почуття, то Сартр сумнівається в здатності літературного документа висловити словами потік буття, виявляє «нерівність» між емоцією і її словесним фіксацією.

Сартровські «Слова» – своєрідна відповідь на питання, чи можна записати життєвий досвід, що не перетворивши його в сховище минулого – літературу. Відома тема літератури XIX століття – відчай героїв, які скаржилися на те, що всі розмовляють, розмовляють, а треба «справу робити» – перетворюється в шифр прагнення культури XX століття передати плинність життєвого досвіду завершеною формі слова.

Посилання на основну публікацію