Дорична і еолійська лірика

Лірична поезія стародавніх греків поділялася на Еолійську і Дорійську. Батьківщиною еолійської музики були – Лесбос і еолійські колонії Малої Азії; батьківщиною дорийской – держави дорійського племені в Пелопоннесі і в Сицилії; різниця між цими двома напрямками або школами лірики складалася не тільки в розходженні діалектів: вони були різні і за змістом і за формами і за способом співу.

Твори дорийской лірики призначалися для співу хорів, і тому їх формою були строфи багатоскладного складу, написані різноманітними розмірами. Твори еолійської лірики призначалися для співу одній людині з акомпанементом струнного інструменту, звичайно ліри; розмір в них мало змінювався. Строфическое побудова дорийской лірики утворило звичайно три частини: у першій частині, що називалася строфи, хор виконував який-небудь рух; у другій частині, антистрофу, він повертався на колишнє місце, а третю частину, яка звалася Еподи, він співав, не сходячи з місця. У еолійської ліриці йшли один за одним вірші одного розміру або повторювалися маленькі строфи простого, звичайно швидкого, ритму.

Дорійська лірика, що складалася з урочистих хорів, вживалася тільки на святах в громадському богослужінні, в процесіях; тому її зміст мав суспільний характер, не стосувалося приватного життя, домашніх справ, особистих думок і почуття, виражало політичні думки і народні вірування. Еолійська лірика служила звичайно виразом індивідуальних думок і почуттів, і дуже часто таких почуттів і думок, які складають саму інтимне життя душі, найпотаємніші руху серця. Коли вона стосується громадських справ, то взагалі виражає не почуття всього суспільства, а прагнення однієї партії чи особисті бажання. Еолійський поети робили пісню виразом відчутого, пережитого ними, дзеркалом своєї душі; в ній переливалися яскравою грою фарб хвилювання радості і печалі, особливо любові і політичної боротьби. Дуже шкода, що від еолійської лірики ми маємо тільки дуже мізерні залишки.

Найбільшими представниками еолійської лірики були великі давньогрецькі поети Алкей і Сапфо.

Посилання на основну публікацію