Деталь, символ, підтекст в літературі

Деталь художня конкретизує, підкреслює речову або подієву достовірність, повідомляючи твору додаткову виразність.

У письменницькому арсеналі існує кілька різновидів деталей, кожна має свою функцію і смислове навантаження. Художні деталі бувають фактографічні (характеризують факт дійсності), психологічні (використовується для розкриття внутрішнього світу дійової особи), символічні (деталь – символ самостійного способу, має алегоричний сенс), та ін.

Символ узагальнено виражає ідею або образ, окремі події або явища.

В період розвитку модерністських напрямків у мистецтві символ використовувався в якості єдиного позначення ідеї, думки автора, перенесених на будь-якої предмет, явище або персонаж.

Підтекст – саме слово допомагає зрозуміти його зміст: підтекст означає «під текстом», тобто основна увага читача має переміститися на прихований текст, який автор не міг з яких – небудь причин висловити відкрито.

На існування підтексту можуть вказувати ремінісценція, алюзія на основному тексті. Читач може сам легко виявити підтекст при уважному читанні і зіставленні окремих фрагментів або цілих частин з раніше створеними текстами або з попереднім матеріалом в рамках одного твору.

Посилання на основну публікацію