Цілі художньої літератури

Художня література

Під поняттям «художня література» мають на увазі вид мистецтва, в якому в якості матеріалу для творів використовують людську мову і літературну мову. Художня література об’єднує в собі і авторські твори та народні, які не мають авторства.

Специфічними характеристиками художньої літератури є:

 • основний матеріал – людську мову і мова
 • основний предмет літератури – це людина у всіх його проявах
 • продукт художньої літератури – художній твір, що має або не має автора

Досвід, який ми отримуємо з художніх творів, складно переоцінити. Завдяки йому ми не тільки можемо вибудувати свою життєву позицію, досвід, який ми витягаємо з книг допомагає у вирішенні повсякденних проблем і конфліктів, так як більшість таких проблем і конфліктів були описаний раніше в творах художньої літератури. Наше завдання перейняти цей досвід і зуміти впровадити його застосування в нашу власну життя. Таким чином коли ми читаємо художні твори ми пізнаємо складність життя.

Крім того, що ми бачимо життя інших людей на сторінках творів, ми так само дізнаємося особисту точку зору автора. У своєму творі він висловлює свій власний внутрішній світ через героїв, їх характери, їх поведінку в тих чи інших ситуаціях.

Літературні твори є ще і відображенням епохи. Літературні твори різних епох демонструють нам соціальні, загальнолюдські і глобальні проблеми того часу. Література є першим відлунням настрої суспільства. Вона може показати нам все те, що відбувається всередині людини, в країні і в світі. Завдяки художній літературі ми можемо поринути практично в будь-яку епоху і побачити світ очима її сучасників.

Предмет художньої літератури

Художня література розвивається вже протягом багатьох століть. За цей час вона настільки міцно проникла у внутрішній світ людини, його взаємодія з іншими людьми і з дійсністю, що на сьогоднішній день відповідь на питання, що є предметом художньої літератури безсумнівно простий – це людина. Але слід зазначити, що людина не відразу зайняв центральне місце в художній літературі, для цього потрібно якийсь час, знання, творчі здібності. Якщо говорити про давній поезії, то на тому етапі людина ще зовсім не займав центрального місця в ній, в більшості своїй давня поезія оспівувала священних тварин, птахів і рослини. Людині ж було відведено місце служителя природи.

В Античній літературі на передній план уже починає зводитися людина, але не в своєму звичайному образі, а в образі богів. Потім література все більше починає тяжіти до звичайної людини і описувати його життя, діяльність, почуття і емоції.

Пізніше письменники починають робити все більший акцент саме на внутрішніх переживаннях героя, в творах з’являється все більше психологізму і філософії.

Слід зазначити, що предмет художньої літератури самим прямим чином пов’язаний з її основними цілями.

Цілі

Перша мета художньої літератури випливає з однієї з її функцій. Література знайомить свого читача з уявленнями про народ, про країну, епосі. Література допомагає читачеві зрозуміти природу людини, суспільства, місця людини в цьому суспільстві. Таким чином література допомагає читачеві усвідомити свої власні потреби і інтереси.

Наступна мета випливає з трансляційної функції, тобто вона передає знання і досвід інших поколінь. Найбільш цікаві в цьому плані приклади давньої художньої літератури, де досвід людей представлений в переказах і легендах.

Ще одна важлива мета художньої літератури полягає в допомозі людині адаптуватися в суспільстві, література сприяє особистісному зростанню людини. Вона дозволяє нам через її твори «спілкуватися» з людьми різних епох, країн, віку, професій. Література – один з ефективних засобів спілкування між людьми. Особливо добре з цим завданням справляються твори сатиричного жанру, сатиричні твори, а також автобіографічні твори.

Мета художньої літератури дати оцінку епосі, яка описується в творі, вказати на позитивні і негативні аспекти. Але слід враховувати, що оцінка ця найчастіше буде носити суб’єктивний характер. Багато творів пропонують читачеві самому зробити висновки і оцінити події, що відбуваються.

Художня література також здатна впливати на погляди людей, активувати творчі здібності, мотивувати його до самовираження. Література не нав’язливо демонструє нам ідеальний прекрасний образ.

По мимо всього іншого, художня література має здатність впливати на почуття людини. Вона перетворює духовну сторону життя людини. Мета літератури дати читачеві естетичну насолоду.

Література так само допомагає нам відновити свій баланс духовних сил. Література – це творчий процес, автор під час написання свого твору витрачає величезну кількість своєї духовної енергії. Ця енергія надалі передається через літературний твір читачеві. Деякі вважають, що літератур здатне зцілювати і це дійсно від частини так. Вона демонструє якусь профілактику душевних захворювань суспільства.

Ще одна мета художньої літератури полягає у вихованні в людині індивідуального і суспільної свідомості. Твори художньої літератури вчать сприймати красу цього світу, доброту, наводять приклад правильної поведінки і гармонійного розвитку людини, і суспільства. Письменники пишуть про любов, честь, обов’язок, шляхетність. Література здатна виховати людей сильних духом.

Функції художньої літератури

З основних цілей художньої літератури випливають її основні функції:

 • пізнавальна функція
 • трансляционная функція
 • комунікативна функція
 • оціночна функція
 • емоційна функція
 • естетична функція
 • рекреаційна функція
 • виховна функція
Посилання на основну публікацію