✅Чим відрізняється усний переклад від письмового?

При перекладі іноземного тексту неминуче виникають граматичні трансформації. Пов’язано це з тим, що при усному перекладі відчувається вплив суб’єктивного фактора. Виконавець поставлений в обмежені часові умови, що змушує жертвувати мистецької складової на користь правильної передачі змісту. У чому ж різниця між усним і письмовим перекладом?

При письмовому варіанті перекладу текст створений в більш-менш віддаленому минулому, тобто попередньо обдуманий, написаний і ймовірно відредагований. Висловлювання, перекладне усно, як правило, виникає саме в цей момент, що не виключає наявність недоліків і відсутність вивіреної структури.

Найважливішою відмінністю є те, що письмовий текст є закінченим твором. Він є статичною і незмінний. Усне висловлювання знаходиться в розвитку, в динаміці, його продовження не завжди можна передбачити.

У разі необхідності текст можна переглядати, повертаючись вже до прочитаного. Перекладач не зобов’язаний спиратися на власну пам’ять для виконання завдання. Усне висловлювання доводиться запам’ятовувати. Не всякий раз говорить можна попросити повторити.

Важливо й те, що письмовий текст повністю складається зі словесного матеріалу. Перекладач не бачить, як він створюється. Усне висловлювання складається зі слів, жестів та інших форм невербального матеріалу. Перекладач є свідком його виникнення.

Автор письмового тексту відділений від перекладача в часі і просторі, що дозволяє перекладачеві щодо об’єктивно, не емоційно підходити до тексту. Перекладу можуть піддаватися історичні джерела багатовікової давності, літературні твори минулих років, сучасні статті і т.д. При усному перекладі виконавець безпосередньо взаємодіє з оратором або залучений в емоційну атмосферу, що відбувається. Звідси випливає ключова відмінність усного перекладу від письмового – наявність суб’єктивного фактора.

Також потрібно враховувати, що письмовий переклад дозволяє використовувати словники, довідники та інші допоміжні інструменти. Усно доводиться давати прийнятний переклад з першої спроби. Можливість використання словників зведена до мінімуму.

Перекладач може бути настільки ж відділений від читача, як і від автора. Найчастіше він виконує роботу, не замислюючись про те, хто буде користуватися його перекладом. Усний переклад передбачає триєдність місця, дії і результату.

Висновки:

  • При письмовому варіанті перекладу текст створений в минулому. Усний текст виникає в цей момент.
  • Письмовий текст є закінченим твором. Усне висловлювання знаходиться в розвитку.
  • Письмовий текст повністю складається зі словесного матеріалу. Усне висловлювання містить невербальну інформацію.
  • При усному перекладі присутній суб’єктивний фактор.
  • Усний переклад передбачає триєдність місця, дії і результату.
Посилання на основну публікацію