Чим відрізняється наймання від оренди

Якщо ви не маєте свого майна, але воно вам дуже необхідно для здійснення будь-якої діяльності, то його можна взяти у тимчасове користування. Для цього можна його орендувати або найняти, причому в першу чергу необхідно відразу визначитися, якого роду взаємини вас цікавлять, адже ці два поняття мають істотні відмінності. Щоб зрозуміти причину розбіжностей, необхідно заглибитися в природу цих відносин.

Визначення оренди

Оренда являє собою співробітництво між суб’єктами, коли перший з них, володіючи певним майном, передає його в тимчасове користування другій за певну плату. Необхідно сказати про те, що орендованими можуть бути об’єкти як рухомого, так і нерухомого майна, наприклад, автомобілі, будівлі, земельні ділянки, житлові та нежитлові приміщення, різне обладнання. Суб’єктами орендних відносин можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, причому ким би вони не були – орендарями чи орендодавцями – вони мають однакові права. Так, орендодавець залишається власником майна, а за передачу в користування отримує певну грошову винагороду, в свою чергу орендар приймає майно у тимчасове володіння і платить за це гроші.

Визначення найму

Наймання є різновидом своєрідних орендних відносин, лише пов’язані вони з тим, що наймачем може бути тільки фізична особа. Отже, якщо наймачем буде юридична особа, то в такій ситуації необхідно складати договір не найму, а оренди. Крім того, наймання нерозривно пов’язане з таким об’єктом договору як житлове приміщення, тобто наймач має право отримати у тимчасове користування яку-небудь житлову площу, за яку він буде платити грошові кошти. На сьогоднішній момент отримав широке поширення соціальний найм, при якому стороною, що віддає в тимчасове користування і володіння житловий простір, є держава.

Порівняння найму та оренди

Таким чином, можна зробити певний висновок: наймання є лише однією з форм орендних відносин, при яких наймачем може виступати тільки фізична особа, тобто людина. Якщо наймачем хоче бути юридична особа, тобто будь-яка організація, то такі відносини вже є орендними. При цьому оренда передбачає досить великий перелік рухомого і нерухомого майна, яке за законодавством може бути передано в тимчасове розпорядження, тоді як наймання припускає використання в якості об’єкта тільки житлове приміщення.

Різниця між наймом і орендою полягає в наступному:

  • Термін «наймання» включається в таке поняття як «оренда», будучи його своєрідною формою;
  • Наймачем може виступати тільки фізична особа, в той час як орендарем може бути також і будь-яка організація;
  • При оренді у тимчасове володіння може передаватися практично будь-яке рухоме і нерухоме майно, а при наймі – тільки житлове приміщення.
Посилання на основну публікацію