Чим відрізняється лізинг від оренди

Багато компаній беруть в оренду майно, не маючи свого власного. І грамотні керівники завжди замислюються про те, що буде їм вигідніше – орендувати майно або взяти його в лізинг у лізингодавця. Звичайно, одна головна схожість у цих понять є: за майно необхідно платити встановлену суму грошових коштів. І все ж таки існують певні розбіжності, на які компетентному начальнику завжди необхідно звертати увагу.

Визначення лізингу та оренди

Лізинг являє собою форму фінансових відносин між юридичними особами, при яких лізингодавець дає якесь майно лізингоодержувачу в тимчасове користування з подальшим викупом.

Це означає, що компанія, яка одержала майно по лізингу, використовує його протягом певного проміжку часу, вносячи щомісячні платежі. Після того, коли цей часовий відрізок закінчується, вона має право і навіть зобов’язана викупити у лізингодавця це саме майно за залишковою вартістю.

Необхідно зробити обмовку, що даний вид послуги не поширюється на передачу земельних ділянок та об’єктів природи. Як правило, договір лізингу в більшості випадків укладається на досить тривалий час, який, однак, не може перевищувати строк корисного використання даного об’єкта.

Оренда полягає в передачі орендодавцем у користування та тимчасове володіння визначеного майна, за яке приймаюча сторона зобов’язана сплачувати орендні платежі. Термін оренди може бути найрізноманітнішим – від року і більше, по закінченні строку договору він може продовжуватися або ні.

Якщо договір не пролонгується, то майно повертається до орендодавця, і він може розпоряджатися ним на свій розсуд. Що стосується об’єктів оренди, то це може бути як рухоме, так і нерухоме майно, у тому числі і земельні ділянки.

Порівняння лізингу та оренди

Отже, і лізинг, і оренда являють собою форму фінансових відносин між юридичними особами, при яких одна сторона віддає іншій стороні майно у тимчасове володіння та користування.

Так в чому ж їх відмінності? Справа в тому, що найголовнішим критерієм розбіжності є подальша доля майна після закінчення договору. При лізингу об’єкт угоди повинен бути обов’язково викуплений, у другому – він повинен бути повернутий орендодавцеві.

Крім того, договір лізингу укладається на дуже тривалий період, в більшості випадків у одного об’єкта буває тільки один лізингоодержувач, чого ніяк не можна сказати про оренду.

Різниця між лізингом і орендою полягає в наступному:

  • Оренда – короткострокова угода, у випадку з лізингом договір укладається на тривалий час, практично завжди рівний терміну корисного використання об’єкта;
  • Земельні ділянки можна отримати тільки в оренду, але ніяк не в лізинг;
  • Лізинг передбачає право і обов’язок лізингоодержувача викупити об’єкт договору за залишковою вартістю, оренда ж такого результату подій не передбачає.
Посилання на основну публікацію