1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Література
  3. Божественна комедія Данте: критика

Божественна комедія Данте: критика

Структура, зміст, основні філософські ідеї «Божественної комедії»

У знаменитій «Божественної комедії» поет Данте зобразив подорож самого себе в потойбічному світі. Твір базується на християнській міфології, на вченні про рай і пекло, проте художньо переосмислено. Герой виявляється в різних фантастичних місцях: пеклі, який налічує дев’ять кіл, чистилище, раю. Данте бачить дивовижні чудеса, зустрічається з ангелами, з праведниками, з душами грішників, з Богом, з Люцифером і його прислужниками, з героями античних міфів. Провідниками йому служать душа його коханої Беатріче, що стала ангелом, а по пеклі поета водить душа античного поета Вергілія.

Моральний сенс подорожі Данте в тому, що він бачить: місце, куди потрапляють душі після смерті, визначається їх земними вчинками, земним життям. Праведники потрапляють в Рай, ближче до Бога, до «світу вічності». Грішники – в пекло, проте ні Бог, ні диявол не вирішують, куди саме відправити людину. Грішники самі закинули себе в пекло. Душі ж, які прагнуть до очищення і сподіваються на нове життя, знаходяться в чистилище. Твір Данте – це суд над людськими пороками, але суд вищої гармонії, справедливий суд, що дає надію кожному. Цими картинами Данте закликав людей жити правильно, більшу увагу приділяти своєму земному житті, моральності та духовності.

Духовний сенс подорожі Данте – показати людину на шляху пізнання добра і зла, пошук сенсу життя, духовних орієнтирів для того, щоб жити правильно. Вся подорож здійснюється у душі поета і відкриває йому істини світобудови. У фіналі герой досягає знання, що світ врятує любов. Божественна любов, яка повинна оселитися в душі кожного земної людини і направляти її в земному житті. Алегоричним символом цієї всепрощаючої любові, чистоти і радості у творі є Беатріче.

Композиція «Божественної комедії» побудована надзвичайно символічно. Вона складається з трьох частин. Частина перша – «Пекло» складається з 34 пісень. Дві перші з них – вступні частини, де герой бродить алегоричними лісовими хащами. Це символізує його пошуки істини, де він, зрештою, втрачає орієнтири в море знань і почуттів. У заростях він зустрічає звірів, які символізують людські пороки: лева, який є уособленням марнославства і гордині, рись, яка уособлює пристрасть, а також вовчицю, яка уособлює жадібність, спрагу наживи, жадібність. У такому суспільстві поет не може знайти вірної дороги. Вихід з лісу тут уособлює правильний життєвий шлях, який не так просто знайти.

Далі йдуть 32 пісні про пекло. Пекло знаходиться в прірви, в якій дев’ять кіл. Чим глибше коло, тим страшніше грішники знаходяться там. Така структура уособлює глибину падіння людей. В останньому колі, в нижчій точці світу «Божественної комедії» сидить диявол, Люцифер.

Інші дві частини твору під назвою «Чистилище» і «Рай» налічують кожна по 33 пісні. Для Данте 33 має символічне значення: це вік Ісуса Христа, число гармонії. Частина «Пекло» має іншу кількість пісень, бо в пеклі гармонії немає. А всього у творі 100 пісень, тому що ця цифра символізує досконалість.

Чистилище знаходиться на горі і налічує сім кіл. Це не випадково – в колах люди очищаються від семи основних гріхів. Чим вище коло, тим чистіше душа знаходиться в ньому. На вершині гори знаходиться Рай, де насолоджуються життям праведники в оточенні ангелів. Ще вище – емпірей, де герой зустрічає Бога в оточенні божественних сутностей. Вищі сили, як і сили зла, знаходяться в крайній точці, тільки тепер у вищій. Симетрична побудова твору підкреслює це смисловий контраст.

Структура «Божественної комедії» цілком відповідає основній ідеї твору – це шлях людини від помилок і страждання – через очищення – до духовної гармонії і божественному просвітління. У композиції твору це символічний шлях з лісових хащ через пекло в чистилище, з якого можна досягти Раю і небесних палаців.

ПОДІЛИТИСЯ: