Антитеза як основний прийом у вірші “Вогонь і лід”

В основу вірша Роберта Фроста «Вогонь і лід» покладено одвічне питання про можливі причини загибелі світу. За однією версією, «загибель світобудови трапиться від льоду», за іншою – «від вогню». Таким чином, ми бачимо у вірші протиборство двох стихій: вогню і води (лід – один зі станів води в природі). На думку поета, дві протилежні стихії володіють спільною особливістю: вони з однаковою ймовірністю можуть послужити причиною загибелі світобудови, так як і вогонь, і лід без праці зруйнують все суще.

Вірш Р.Фроста будується на антитезі вогонь -лёд, яка заявлена ​​в назві вірша. Крім цього, у вірші є антитеза: «одні – інші» ( «одні твердять: настане загибель від вогню, // Інші ж твердять – що від льоду), яка свідчить про наявність двох протилежних точок зору, кожна з яких має право на існування .Ось чому поет так і не прийшов до остаточного висновку про причину загибелі світобудови ( «… все зруйнує лід // і також як вогонь // Відмінно підійде).

Посилання на основну публікацію