1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Література
 3. Античність коротко: колиска європейської цивілізації

Античність коротко: колиска європейської цивілізації

Античність – це епоха цивілізації Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. У ті часи були закладені основи майбутньої європейської цивілізації. Розвинулися:

 • ремесла;
 • техніка;
 • науки;
 • мистецтво.

Архімедом були закладені основи фізики, Гіппократом – медицини. Піфагором – основи математики, а Евклідом, зокрема, – геометрії.

Розвинулося мистецтво риторики (Демосфен, Цицерон). Були закладені основи гуманітарних наук – соціології, політології, філософії (Платон, Арістотель). Роботи античних географів дали наступним поколінням цінні відомості з приводу світоустрою.

В античності суспільство вперше винайшло демократичну форму державного устрою, визначило статус, права та обов’язки громадянина. Цими досягненнями і сьогодні користується західний, та і не тільки західний світ. В епоху ж античності ці правила застосовувалися по відношенню до громадян грецького поліса, а пізніше – Римської республіки. Тоді ж з’явився інститут виборів політиків в органи влади.

Античне мистецтво базувалося, в першу, чергу на міфології. Стародавні греки і древні римляни були політеїстами, тобто вірили у велику кількість різних богів і напівбогів. Боги давньогрецького пантеону – це:

 • Зевс;
 • Гера;
 • Гефест;
 • Гермес;
 • Афродіта;
 • Афіна;
 • Артеміда;
 • Арес;
 • Аполлон;
 • Аїд та інші.

Стародавні римляни вірили фактично в той же самий пантеон богів, тільки називали їх по-іншому:

 • Юпітер;
 • Юнона;
 • Вулкан;
 • Венера;
 • Меркурій;
 • Діана;
 • Марс;
 • Феб;
 • Плутон і т. д.

Всі боги античності були максимально наближені до людей: вони мали людський вигляд, володіли людськими почуттями і, навіть, пороками..

Міфи, тобто пригоди людей, напівбогів і богів стали темою античної скульптури, античної архітектури, а також античної літератури (Гомер, Софокл, Арістофан). В епоху античності розвинулося театральне мистецтво, для якого драматурги писали п’єси, трагедії і комедії.

Вищими цінностями античної культури були:

 • земна краса і гармонія;
 • природи;
 • мистецтва;
 • людське тіло.

Недарма в античному суспільстві велика увага приділялася фізичній культурі та спортивним тренуванням. Мистецтво та література античності намагалися, в першу чергу, відтворити цю красу і гармонію. Античність оспівала культ моральності, шляхетності, правильної поведінки, які ведуть людину до гармонії фізичної і духовної досконалості.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Доповідь про Пушкіна