Аналіз вірша “Слово” Гумільова

Вірш викроїти в блокноті Гумільова в 1919 році і вперше видано в збірнику “Вогняний стовп” в 1921.

Жанр: філософська лірика. Вірш відноситься до течії акмеїзму, на це яскраво вказує його надзвичайна речовинність і наділення абстрактних понять матеріальної оболонкою.

Тема і основна думка. Подумки ми можемо розділити вірш на три частини:

1. Присвячені славлю слова перші дві строфи. У них нам дається екскурс в ті часи, коли слово мала реальну міць і силу, коли слово вершило долі людей і націй. Ці дві строфи є символом духовного, символом мистецтва і поезії, живопису та літератури. Загалом за все, що так дорого серцю Гумільова.

2. розповідають нам про роль чисел у предків третя і четверта строфи. У них йде протиставлення попереднім 2 строфам, та й слова і числа в цілому. Якщо “словом остонавлівалі сонце”, то число лише “для низької життя”, число підкорене людині. У цьому представляється явне протиставлення автора всього духовного (піднесеного) і матеріального (низинного).

3. В останніх строфах автор нас переносить в сучасність, де на його думку люди забули силу слова, світ загруз в суцільному матеріалізмі.

“Ми йому поставили мізерні межі єства” -ці рядки можуть означати і обмеженість суспільства, який втратив віру в мистецтво і може бути відсиланням на після революційну цензуру.

“І, як бджоли в вулику спорожнілім, погано пахнуть мертві слова.” – цими рядками поет говорить нам, що слова втратили свою сакральну сутність лише трупи слів, а все мертві слова погано пахнуть.

Розмір вірша – п’ятистопний хорей. Вид римування – перехресний.

У вірш поет використовував такі художні прийоми, як епітети (Новий світ, розумні числа, рожеве полум’я і т.д.), метафори (Бог схиляв обличчя своє, сонце остонавлівалі словом, словом руйнували міста, мертві слова і т.д.), порівняння (Слово точно рожеве полум’я, числа – ослиці худобу, як бджоли в вулику спорожнілім погано пахнуть мертві слова). Також варто відзначити піднесений тон вірша, який досягається шляхом наявності церковнослов’янських слів, відсилання до біблії і загальним стилем оповіді.

Посилання на основну публікацію